Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój i zwiększyć ich konkurencyjność. Program obejmuje swoim zasięgiem 6 województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz co jest nowością –  część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją 9-ciu powiatów). Budżet całego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie prawie 12,5 mld PLN. 

 

Jeszcze w tym roku zostaną przeprowadzone następujące nabory wniosków:

  • Platformy startowe dla nowych pomysłów -  nabór skierowany jest do wyspecjalizowanych ośrodków innowacji z Polski Wschodniej, które wspólnie z innymi instytucjami otoczenia biznesu stworzą Platformy startowe. 

    Budżet konkursu wynosi 120 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać od 18 kwietnia do 21 czerwca br.
  • Wzornictwo w MŚP – dla firm, które szansę swojego rozwoju upatrują w zmianach w zakresie innowacji wzorniczych. Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie. Łączny budżet tegorocznego konkursu to 100 mln PLN. Nabór wniosków rozpocznie się już 9 maja i potrwa do 29 sierpnia br. 

    Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 3 mln PLN. 
  • Automatyzacja i robotyzacja w MŚP - wsparcie przeznaczone będzie dla firm, które chcą zmienić model prowadzenia działalności w oparciu o rozwiązania Przemysłu 4.0. Budżet w konkursie to 100 mln PLN, a nabór wniosków rozpocznie się 2 sierpnia i będzie trwał do 25 października.
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – wsparcie dla firm w zakresie opracowania (etap I) i wdrożenia (etap II) nowego modelu biznesowego, który będzie odpowiedzią na nowe wyzwania rynkowe związane  ze zmianami klimatycznymi, środowiskowymi i regulacyjnymi związanymi z Europejskim Zielonym Ładem. W 2023 roku firmy będą mogły starać się o dotację w I etapie działania, w którym opracują nowy model biznesowy. Na ten cel przeznaczono budżet w wysokości 10 mln PLN. Nabór w ramach I etapu rozpocznie się 10 października. (Nabór wniosków w II etapie rozpocznie się w 2024 roku.)

Za przeprowadzenie powyższych konkursów odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ponadto program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przewiduje również wsparcie dla dużych przedsiębiorstw – Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, na inwestycje w rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych (systemów dystrybucyjnych) typu smart grid. Inwestycje te będą sprzyjać włączaniu do sieci rozporoszonych odnawialnych źródeł energii (OZE), a także zapewnią stabilne dostawy energii dla elektromobilności (np. zasilanie elektrycznych autobusów czy tramwajów w miastach).

Konkurs, z alokacją 150 mln PLN, wystartuje już 31 maja i potrwa do 31 lipca br.  Przeprowadzi go Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to dodatkowa pula środków dla przedsiębiorstw ze wschodnich województw. Już teraz warto rozważyć możliwość skorzystania z nich i pozyskania dotacji na Państwa projekty. Zespół Pomocy Publicznej PwC z chęcią porozmawia z Państwem na temat dostępnych możliwości wsparcia, a także pomoże w odpowiednim ustrukturyzowaniu projektu oraz wesprze w całym procesie pozyskiwania dofinansowania. Zapraszamy do kontaktu.