Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło przyjmowanie wniosków w ramach programu INNOGLOBO. Umożliwia on nawiązanie współpracy w zakresie prac badawczych i rozwojowych prowadzonych wspólnie z zagranicznymi partnerami. 

 

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się mogą konsorcja międzynarodowe złożone z podmiotów z Polski oraz co najmniej jednego innego kraju. W skład konsorcjów wchodzić mogą:

 • przedsiębiorstwa (niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, od mikro po duże przedsiębiorstwo);
 • organizacje prowadzące badania i upowszechniającą wiedzę;
 • konsorcja kilku wymienionych wyżej podmiotów.   

Partnerem zagranicznym w ramach projektu mogą być te same kategorie podmiotów wymienionych powyżej z jednego z Państw, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

Daje to tym samym większą swobodę w doborze partnerów niż wiele programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Na co?

W ramach programu INNOGLOBO dofinansowanie otrzymać mogą projekty z zakresu badań przemysłowych i prac rozwojowych. 

Tematyka dofinansowanych projektów musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje tj.:

 • zdrowe społeczeństwo;
 • nowoczesne rolnictwo, leśnictwo i żywność,
 • zrównoważone (BIO) produkty, (BIO) procesy i środowisko;
 • zrównoważona energia;
 • inteligentne budownictwo zeroemisyjne;
 • transport przyjazny środowisku;
 • gospodarka o obiegu zamkniętym;
 • zaawansowane materiały i nanotechnologia;
 • elektronika i fotonika;
 • technologie informacyjne, komunikacyjne oraz geoinformacyjne;
 • automatyzacja i robotyka;
 • przemysły kreatywne;
 • technologie morskie.

 

Na jakich zasadach?

Wnioski przyjmowane będą od 31.03 do 30.09.2023 roku.

Alokacja konkursu wynosi 10 milionów złotych.  Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji.

Poziom dofinansowanie w ramach konkursu uzależniony jest od rodzaju wnioskodawcy. W przypadku organizacji badawczych wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców uzależniony jest od rodzaju prowadzonych prac, oraz wielkości przedsiębiorstwa. Wynoszą one odpowiednio:

 • w przypadku badań przemysłowych:
  • 80% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębiorców;
  • 75% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
  • 65% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców.
 • w przypadku prac rozwojowych:
  • 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro- lub małych przedsiębiorców;
  • 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców;
  • 40% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców.

Dofinansowanie udzielane będzie w kwocie od 400 000 PLN do 1 500 000 PLNWsparcie udzielone przedsiębiorcom, traktowane będzie jako pomoc publiczna. 

 

Dalsze kroki

Coraz więcej podmiotów zainteresowanych jest współpracą międzynarodową. Omawiany w niniejszym artykule konkurs to nie jedyne wsparcie w tym zakresie. 

Wsparcie z zakresu ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw uzyskać można m.in. w ramach trwających obecnie naborów w ramach Ścieżki Smart, gdzie przewidziano moduł internacjonalizacji.

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania  w zakresie omawianego konkursu, lub innych form wsparcia dotacyjnego, lub ulgowego zachęcamy do kontaktu z pracownikami zespołu pomocy publicznej PwC.