Już w II kwartale tego roku planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach którego duzi przedsiębiorcy będą mogli dofinansować projekty dotyczące robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstwa. Do rozdania przeznaczono ponad 1 miliard złotych.

 

Jakie inwestycje mogą liczyć na wsparcie?

 • Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych
 • Wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych 
 • Wdrożenie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory)
 • Opracowanie dziedzinowych platform cyfrowych oraz integracja istniejących systemów dziedzinowych
 • Wdrożenie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmury oraz sztucznej inteligencji, czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych
 • Wdrożenie nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy
 • Wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych i biznesowych, w tym do zarządzania tymi procesami 
 • Wdrożenie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji 

 

Jakie koszty mogą zostać dofinansowane?

 • Rzeczowe aktywa trwałe
 • Zakup nieruchomości/gruntu
 • Koszty leasingu/najmu/dzierżawy
 • Koszty planów i projektów
 • Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe
 • Aktywa niestanowiące środków trwałych
 • Nadzór, jeśli jest związany z kosztami gruntu, budynków oraz parku maszynowego

 

Ile wyniesie wysokość wsparcia?

Wysokość wsparcia będzie uzależniona od lokalizacji projektu i wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych

 

Na co należy zwrócić uwagę?

 • Projekt musi zakończyć się do 30 czerwca 2026 roku 
 • Minimalna wartość projektu: 8 mln zł netto
 • Maksymalna wartość projektu: 140 mln zł netto 

 

Dalsze kroki

Wyzwania obecnego rynku stawiają na przed przedsiębiorcami konieczność ciągłego rozwoju, a transformacja przedsiębiorstw w zakresie robotyzacji i cyfryzacji staje się coraz istotniejszym elementem rozwojowym. Dlatego coraz więcej firm realizuje lub planuje realizować inwestycje w tym kierunku.

W takim przypadku warto rozważyć możliwość pozyskania dotacji na planowane projekty rozwojowe. Zespół Pomocy Publicznej PwC z chęcią porozmawia z Państwem na temat dostępnych form wsparcia dla planowanych inwestycji, pomoże w odpowiednim ustrukturyzowaniu projektu oraz wesprze w całym procesie pozyskiwania wsparcia. Zapraszamy do kontaktu.