Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty, w ramach których realizowane będą działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez: