Znamy już wyniki pierwszego naboru w konkursie dla przedsiębiorców reprezentujących branżę HoReCa w ramach inwestycji A1.2.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności realizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Dofinansowanie przyznano zaledwie 515 projektom spośród 1975 wszystkich złożonych aplikacji w ramach wszystkich 5 regionów. Zarówno success rate, jak stopień wykorzystanej alokacji środków po wynikach I rundy aktualnego naboru pozostawił spory niedosyt wśród wnioskodawców. Efektem jest niemal natychmiastowe ogłoszenie nowego naboru przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie od 18 lipca do 20 sierpnia 2024 r.

 

Najczęstsze błędy we wnioskach

Skąd tak duży odsetek odrzuconych wniosków? Przyczyn można szukać m.in. w potencjalnych błędach formalnych, a nawet drobnych omyłkach, co do których przyjęta procedura oceny nie zakłada możliwości korekty.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych - operator odpowiadający za nabór w województwach: mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, po zakończeniu I rundy przyjmowania wniosków opublikował listę błędów najczęściej popełnianych we wnioskach. Wśród nich wskazano w szczególności na następujące kwestie:

  • zachowanie zgodności PKD przedsięwzięcia z listą z Załącznika I do Regulaminu – przedsięwzięcie realizowane w obszarze kultura, turystyka.
  • konieczność wykazania w publicznych rejestrach takich jak KRS, EDIG siedziby lub oddziału przedsiębiorstwa w województwie, w którym jest realizowane przedsięwzięcie.
  • właściwy wybór operatora i nazwy województwa w generatorze, do którego wprowadzany jest wniosek aplikacyjny.
  • potwierdzenie w formie oficjalnego dokumentu prowadzenia działalności w branży HoReCa  np. decyzja o zaszeregowaniu obiektu hotelowego lub potwierdzenie do wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych.
  • potwierdzenie posiadania decyzji/prawa/pozwolenia niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia lub w przypadku gdy nie są one wymagane wskazanie uzasadnienia i postawy prawnej, z której ono wynika. 
  • połączenie KPIR. Dołączenie jedynie PITu traktowane będzie jako nie wystarczające.
  • prawidłowe wskazanie kwoty ze sprawozdania finansowego do wyliczenia kwoty spadku przychodów.  

Ze względu na rezygnację w procesie oceny z możliwości dokonania uzupełnień przez Wnioskodawcę, część wartościowych merytorycznie projektów może zostać odrzucona przez ww. braki formalne lub błędy. Celem przyjęcia takiej procedury było przyspieszenie oceny wniosków, która faktycznie zamyka się w ciągu jednego miesiąca. Niemniej przy tak dużej skali odrzuconych projektów, spodziewać się możemy podobnie dużej skali wniosków o ponowną ocenę.

 

Co dalej z odrzuconymi  wnioskami?              

W naborze trwającym do 18 czerwca złożono 5285 wniosków o dofinansowanie. Statystyki dotyczące konkursu HoReCa opublikowane przez PARP wskazują jednak, że do zakończenia naboru kwota wsparcia oraz liczba złożonych wniosków nie przekroczyła 200% alokacji przeznaczonej na konkurs w podziale na poszczególne województwa i dalej pozostaje dostępna dla przedsiębiorców.

Aktualnie oczekujemy na rozpoczęcie drugiego naboru w ramach konkursu. Decyzją PARP został on ogłoszony 19 czerwca, zaledwie dzień po zakończeniu pierwszej tury. 18 czerwca poznaliśmy wyniki z I rundy w odniesieniu do wszystkich województw, pozostałe rozstrzygnięcia (rundy II-IV) poznamy najprawdopodobniej do końca lipca.

W przypadku odrzuconych w I i kolejnych rundach wniosków istnieje możliwość ponownego złożenia w terminie ogłoszonego kolejnego naboru - do  20 sierpnia 2024 r. Drugą ścieżką jest przewidywana w regulaminie konkursu ponowna ocena wniosku. Wniosek o ponowną ocenę należy złożyć w wersji elektronicznej do odpowiedniego operatora w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o odrzuceniu projektu, uzasadniając powód zgłoszenia.

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji. Chętnie pomożemy w  przygotowaniu ewentualnego odwołania od oceny projektu oraz udzielimy niezbędnego wsparcia w złożeniu projektu w kolejnym naborze konkursu.