Niedawno informowaliśmy o możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje związane z automatyzacją i robotyzacją dużych przedsiębiorstw – nabór do tego programu ma zostać ogłoszony w drugiej połowie maja. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić podobny mechanizm wsparcia dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), planującym realizację projektu w Polsce wschodniej.

 

W ramach programu wspierane będą projekty ukierunkowane na przeprowadzenie kompleksowego procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0, obejmujące automatyzację i robotyzację procesów. Program dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w Polsce wschodniej.

 

Regiony objęte pomocą w ramach programu:

województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m.st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński). 

 

W ramach programu będzie można sfinansować:

  • Przeprowadzenie audytu technologicznego, tj. analizy procesów produkcyjnych, usługowych lub biznesowych, które mogą podlegać automatyzacji i/lub robotyzacji, oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. 
  • Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej w przedsiębiorstwie, w szczególności: koszty materiałów i robót budowlanych, zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi wymienionych urządzeń.

O dofinansowanie audytu technologicznego będzie można ubiegać się w ramach osobnego naboru. W tym zakresie, w roku 2023 r. nabór wniosków zaplanowano w terminie 2.08.2023 r. - 25.10.2023 r. W harmonogramie na ten rok nie znalazł się natomiast nabór dla części inwestycyjnej. Niemniej, można przypuszczać, że powinien on się odbyć w relatywnie niedługim odstępie czasu – z dużym prawdopodobieństwem więc w I lub II kwartale 2024 r.

 

Zgodnie z założeniami programu wsparcie będzie udzielane:

  • Dla części doradczej związanej z audytem technologicznym – w formie dofinansowania bezzwrotnego w ramach pomocy de minimis w wysokości do 85% wartości wydatków kwalifikujących się do wsparcia,
  • Dla części wdrożeniowej – w formie dotacji warunkowej. Maksymalna wartość dotacji będzie zależna od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu, w którym będzie realizowany projekt i będzie wynosiła od 35% do 80%. Obecnie nie ma jeszcze informacji na jakich zasadach będzie funkcjonował mechanizm warunkowości dla tej części wsparcia.

Do rozdysponowania w ramach programu będzie 100 000 000 euro, natomiast przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie o maksymalnej wartości 3 000 000 zł na projekt.

 

Komentarz PwC

Zaprezentowany program daje możliwość kompleksowego wsparcia automatyzacji i robotyzacji procesów operacyjnych MŚP, uwzględniając zarówno usługi doradcze, związane z analizą możliwości dla firmy oraz procesem inwestycyjnym ich późniejszego wdrożenia. Proces aplikowania jest rozłożony w czasie, tak by firmy mogły skutecznie realizować oba komponenty, co powoduje jego wysoką atrakcyjność.

Jeśli zainteresował Państwa nasz artykuł, zapraszamy do kontaktu.