Na miesiąc przed końcem naboru wniosków w ramach Kredytu Ekologicznego, Bank Gospodarstwa Krajowego wydał długo oczekiwany komunikat dotyczący odniesienia wydatków w projekcie do norm unijnych. Stanowisko BGK, potwierdzone interpretacją Komisji Europejskiej, okazuje się bardzo przychylne dla wnioskodawców, umożliwiając zdecydowanie łatwiejsze ubieganie się o wyższy poziom dofinansowania.

 

Uproszczone zasady uzyskania premii w dofinansowaniu na termomodernizację

Problematyczne zapisy dokumentacji dotyczyły przede wszystkim konieczności odniesienia zakresu wydatków na termomodernizację budynków do przyszłych norm unijnych w tym obszarze. Aby skorzystać z premii w postaci dodatkowych 15 pp. dofinansowania na koszty termomodernizacji, konieczne było nie tylko uzyskanie dla danego budynku oszczędności energii pierwotnej na poziomie min. 40%, ale także udowodnienie, że inwestycja poprawi charakterystykę energetyczną budynku ponad poziom wynikający z minimalnych norm charakterystyki energetycznej, kwalifikujących się jako normy unijne i wchodzących w życie ponad 18 miesięcy od momentu realizacji i zakończenia inwestycji.

Nie lada problemem, zarówno dla potencjalnych wnioskodawców, audytorów energetycznych jak i samej instytucji okazało się jednak zidentyfikowanie norm, które miałyby odpowiadać przedstawionym wymaganiom. Szczęśliwe, po kilku tygodniach oczekiwania, BGK wydało komunikat, w którym potwierdzono, że obecnie nie ma norm unijnych, które spełniały określone założenia nadrzędnych aktów prawnych.

W efekcie dofinansowaniem mogą być objęte wszystkie wydatki dotyczące termomodernizacji, które powodują spełnienie standardów na szczeblu krajowym oraz pozwolą uzyskać minimalny próg oszczędności energii pierwotnej na poziomie 30%. W przypadku Polski dla termomodernizacji budynków takim standardem jest WT2021 i to on będzie podstawą odniesienia w projektach.

 

Warunki uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania

Dzięki przedstawionej interpretacji przedsiębiorstwa będą ubiegać się o dotację na termomodernizację budynków (w tym także zakup i instalację pomp ciepła) na poziomie:

  • małe przedsiębiorstwa - 80% wydatków netto
  • średnie przedsiębiorstwa - 70% wydatków netto
  • duże przedsiębiorstwa - 60% wydatków netto

Zgodnie z powyższymi założeniami podwyższony poziom dofinansowania (tj. premia w postaci 15 pp.) na wydatki w zakresie termomodernizacji będzie możliwy jeśli:

  • termomodernizacji podlega więcej niż jeden element budynku, np. wymiana okien i docieplenie dachu
  • budynek podlegający termomodernizacji uzyska oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 40% - w przypadku objęcia projektem kilku budynków, weryfikowany jest próg dla każdego obiektu oddzielnie
  • zakładane prace spowodują spełnienie przez budynek norm określonych w standardzie WT2021 (np. w zakresie odpowiednich współczynników przenikania ciepła dla okien czy drzwi).

Wszystkie zaplanowane prace i elementy inwestycji muszą wynikać z przeprowadzonego obligatoryjnie audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

Co ważne, przedstawione założenia i poziomy dofinansowania dotyczą jedynie kosztów poprawy efektywności w budynkach, czyli prac termomodernizacyjnych, np. wymiany okien, drzwi, docieplenia ścian i dachów, izolacji instalacji oraz fakultatywnie wymiany źródeł ciepła zasilającego termomodernizowany budynek. W przypadku uwzględnienia w projekcie również innych kosztów (np. wymiana maszyn produkcyjnych, zakup instalacji fotowoltaicznej) należy odnieść się do odpowiednich dla nich kategorii pomocy.

 

Komentarz PwC

Opublikowana interpretacja jest bardzo pozytywną wiadomością dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych dotacją na termomodernizację w ramach Kredytu Ekologicznego oraz najprawdopodobniej tożsamych konkursach opartych na tych samych wytycznych unijnych. Kredyt Ekologiczny, którego szczegółowe zasady przedstawiliśmy w jednym z poprzednich artykułów do dobra okazja na pozyskania wsparcia w obszarze poprawy efektywności energetycznej jeszcze w tym roku. 

Mimo zakończenia obecnego naboru pod koniec lipca, kolejny tegoroczny konkurs rusza już 17 sierpnia i potrwa do końca roku. Z przyjemnością pomożemy Państwu przejść przez cały proces określenia właściwego poziomu dofinansowania oraz skoordynujemy pracę nad niezbędnymi dokumentami zewnętrznymi - audytem energetycznym i promesą kredytową.