W dniu 24 października 2023 roku na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii opublikowany został komunikat informujący, iż Prezes Rady Ministrów podpisał uchwałę Rady Ministrów, która wprowadza zmiany w programie "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r." w Polsce. 

 

Przeprowadzone zmiany dostosowały program do zgłaszanych zastrzeżeń Komisji Europejskiej i aktualnie potwierdzają jego zgodność z zasadami pomocy publicznej na wspólnym rynku UE.

Pomocy firmom udzieli minister rozwoju i technologii, a operatorem programu będzie, podobnie jak w poprzednim programie rekompensat dla przemysłu energochłonnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Jak stanowi komunikat, nabór wniosków do programu rozpocznie się już na dniach i potrwa zaledwie 14 dni. Czasu nie zostało zatem zbyt wiele, a ilość obowiązków do spełnienia przez wnioskującego jest duża.

Budżet programu to aż 5,5 mld zł, jednakże z uwagi na szereg warunków do spełnienia, jak również wyjątkowo krótki termin trwania naboru wniosków, wiele podmiotów gospodarczych może mieć problem z przystąpieniem do programu na czas.

Tym samym prace przygotowawcze do wnioskowania należy rozpocząć niezwłocznie.

W przypadku zainteresowania przedstawionym tematem, zachęcamy Państwa do podjęcia współpracy oraz odsyłamy do informacji na temat naszych usług wsparcia przy wnioskowaniu w ramach programu rekompensat.