2020 r. będzie ostatnim rokiem bieżącej perspektywy finansowej UE. Oznacza to, że w przyszłym roku w budżetach konkursów o dofinansowanie pozostaną jedynie kwoty, wynikające głównie z dotychczasowych oszczędności

Tym samym, końcówka 2019 r. jest najlepszą okazją do aplikowania o środki na rozwój działalności przedsiębiorstw, a w szczególności działalności B+R.

  • Jednym z najatrakcyjniejszych konkursów jest trwająca od 16 września tzw. „Szybka Ścieżka”, która umożliwia pozyskanie bezzwrotnej dotacji na realizację projektu B+R niezależnie od branży w jakiej działa przedsiębiorca.
  • Dodatkowo, od 2 września br. trwają także nabory w ramach „Szybkich Ścieżek” dedykowanych wyłącznie podmiotom z branży kosmicznej oraz tworzyw sztucznych. Do grona konkursów branżowych dołączy 14 listopada także „Szybka Ścieżka” dla sektora innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska.
  • Po raz drugi w tym roku odbędzie się także cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem konkurs GameINN. Konkurs ten jest dedykowany realizacji projektów B+R przez podmioty z branży gier wideo. Początek naboru wniosków został wyznaczony na 16 grudnia, a budżet konkursu wyniesie 100 mln PLN.
  • Podmioty należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą liczyć również na wsparcie wydatków inwestycyjnych związanych z wdrożeniem wyników prac B+R w ramach konkursów „Badania na rynek” oraz „Kredyt na innowacje technologiczne”. Koszty kwalifikowane obejmują m.in. zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów czy też zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej. Konkursy te stanowią więc bardzo przystępną formę bezpośredniego wsparcia planowanych inwestycji.