W efekcie wybrane powiaty będą cieszyły się korzystniejszymi warunkami ubiegania się o zwolnienia podatkowe z tytułu nowej inwestycji, a dla niektórych te warunki ulegną zaostrzeniu. Różnica w koniecznej do zadeklarowania wartości inwestycji wynosi od 5 do 20 mln PLN w stosunku do poprzedniego poziomu.

Sprawdź, gdzie dojdzie do obniżenia, a gdzie do podwyższenia wartości wymaganego kryterium.

 

Zobacz zmiany