W dniu 13 października 2023 r. Rada Ministrów przyjęła ostateczną  treść programu pod nazwą “Pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.

 

Dotychczas stale informowaliśmy Państwa o postępach w pracach Rady Ministrów nad opracowaniem uchwały dotyczącej programu wsparcia dla przedsiębiorców w odpowiedzi na rosnące ceny surowców energetycznych. W jednym z naszych ostatnich artykułów wskazaliśmy, że prace prowadzone w tym zakresie dobiegają końca, w związku z czym na dniach możemy spodziewać się publikacji ostatecznej wersji programu.

W dniu 13 października 2023 r. Rada Ministrów uchwaliła finalną wersję uchwały, która zostanie opublikowana w ciągu następnych dni. 

Naczelnym celem omawianego dokumentu jest wsparcie podmiotów krajowych prowadzących działalność gospodarczą w sektorach wysoce energochłonnych w obliczu ciągłego wzrostu cen surowców energetycznych. Opisywana pomoc przyjmie formę rekompensat części kosztów poniesionych w 2023 r. w związku z zakupem energii elektrycznej i gazu ziemnego po wyższych cenach, aniżeli miało to miejsce w 2021 r. Co więcej, budżet przewidziany na powyższy cel stanowi równowartość 5,5 mld zł.

Nabór wniosków dla potencjalnych beneficjentów programu w ramach pierwszej tury ma zostać uruchomiony jeszcze w październiku 2023 r., w krótkim odstępie czasu od opublikowania finalnej treści programu. W związku z faktem, iż okres przewidziany na nabór wniosków wynosi 2 tygodnie - przedsiębiorcom zostało niewiele czasu, by odpowiednio przygotować się do złożenia wniosku. 

Wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia oferowanego w ramach opisywanego programu rekomendujemy możliwe szybkie podjęcie działań w kierunku przygotowania wymaganego wniosku.

Zespół PwC gotowy jest wesprzeć Państwa zarówno w kwestiach formalnych związanych z uczestnictwem w programie rekompensat, jak również udzielić odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. Nasze doświadczenie pomogło w uzyskaniu wsparcia wielu przedsiębiorcom w ramach poprzedniego programu rekompensat obejmujących rok 2022.