We wcześniejszych publikacjach informowaliśmy o trwających wciąż pracach nad przyjęciem programu pomocy dla przemysłu energetycznego. Pomimo informacji, iż nabór w ramach programu rekompensat był planowany na drugą połowę sierpnia 2023 roku - na ten moment nie został określony termin jego rozpoczęcia.

 

Pomimo informacji, iż nabór w ramach programu rekompensat był planowany na drugą połowę sierpnia 2023 roku - na ten moment nie został określony termin jego rozpoczęcia.

Procedura prowadząca do uruchomienia programu wsparcia uwzględnia konieczność jego wcześniejszej notyfikacji przez Komisję Europejską. Zgodnie z oficjalnymi informacjami finalna wersja programu została uchwalona przez Radę Ministrów 8 sierpnia 2023 roku, a następnie przekazana do notyfikacji Komisji Europejskiej.

Informacje, które posiadamy potwierdzają, iż Komisja Europejska zgłosiła uwagi w zakresie zapisów programu, które uniemożliwiały wcześniejszą notyfikację. Głównym problemem miał być wzór na podstawie, którego dokonywać należało wyliczeń w zakresie wysokości rekompensaty.

Z naszych informacji wynika, iż program został zaktualizowany w zakresie powyżej wskazanych uwag, a organ Komisji Europejskiej odpowiedzialny za merytoryczną analizę poprawności programu w zakresie Tymczasowych Ram Kryzysowych -  zaakceptował przedstawione przez polskie organy zmiany.

W konsekwencji opisywanego działania Rada Ministrów jest zobowiązana do przyjęcia nowej uchwały, której treść prezentuje zmiany dotyczące zaznaczonych przez Komisję Europejską uwag. 

Następnie należy czekać na oficjalną notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie uchwalonej przez Radę Ministrów ostatecznej wersji programu.

Ze względu na bardzo trudną sytuację finansową wielu podmiotów z branż energochłonnych, założyć należy, iż program w finalnej wersji zostanie uchwalony przez Radę Ministrów w nadchodzących dniach.

W związku z powyższym uważamy, iż przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać ze wsparcia w ramach niniejszego programy - powinni być przygotowani, iż po notyfikacji finalnego programu wsparcia przez Komisję Europejską - nabór wniosków rozpocznie się w przeciągu krótkiego czasu po formalnej notyfikacji.

Wynika z tego, że czas na przygotowanie wniosku ulega znacznemu ograniczeniu, a co za tym idzie podmioty zainteresowane jego złożeniem zmuszone są do natychmiastowej  intensyfikacji prowadzonych przez siebie prac. 

Chcielibyśmy wskazać, iż nasze doświadczenie pomogło uzyskać wsparcie wielu przedsiębiorcą w ramach poprzedniego programu rekompensat obejmujących rok 2022.

W związku z powyższym - w razie pojawienia się pytań z Państwa strony zespół PwC z chęcią wyjaśni szczegóły programu, jak również może wesprzeć Państwa przedsiębiorstwo w procesie aplikowania i rozliczania pomocy