Już w grudniu w cyklu naszych artykułów „GameINN w pigułce” przedstawimy więcej szczegółów na temat programu GameINN, w tym także szerzej omówimy zasady aplikowania o dofinansowanie.

Barbara Brzezińska, menedżer - Dotacje, Ulgi i Innowacje
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło IV edycję konkursu na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych branży gier wideo – program GameINN, który został zainicjowany przez Porozumienie Polskie Gry przy współpracy z PwC. Głównym celem programu jest zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym oraz zwiększenie aktywności B+R w sektorze gier wideo i liczby innowacji w perspektywie do 2023 r.

To już druga odsłona tego programu odbywającą się na przestrzeni jednego roku. Wynika to prawdopodobnie z dotychczasowego, bardzo dużego zainteresowania poprzednimi edycjami konkursu, w ramach których przyznano łącznie 319 mln złotych dofinansowania dla 107 projektów B+R z sektora gier wideo.

Tym razem, pula środków o jakie toczyć się będzie rywalizacja wynosi 100 mln złotych.

Nabór wniosków rozpocznie się już niebawem tj. 16 grudnia 2019 i potrwa do 16 marca 2020 roku.

Co podlega dofinansowaniu?

Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń, materiałów niezbędnych do badań, współpracy z jednostkami naukowymi i innymi przedsiębiorcami oraz innych kosztów operacyjnych niezbędnych w procesie realizacji projektu badawczo-rozwojowego. Poziom dofinansowania może sięgnąć nawet 80%, zależy to jednak od rodzaju zaplanowanych badań oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Pamiętać należy jednak, że minimalna wartość kosztów jednego projektu B+R to 400 tys. złotych.

Istotne kryteria

Aplikowanie o środki w ramach programu GameINN wymaga spełnienia szeregu kryteriów. Jednym z nich jest wpisywanie się zakresu planowanego projektu B+R w tematykę konkursu. NCBR przygotował szeroką agendę, która zawiera następujące, główne obszary badawcze:

  • projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
  • platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
  • zastosowania Sztucznej Inteligencji,
  • nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
  • cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
  • narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier.

W ramach każdego z powyżej wymienionych obszarów badawczych, przedsiębiorcy mogą znaleźć szereg uszczegóławiających zagadnień i tematów badawczych, których mogą dotyczyć planowane przez nich projekty B+R.

Wpisywanie się w tematykę konkursu nie jest oczywiście warunkiem wystarczającym. Planując udział w konkursie GameINN należy pamiętać o odpowiednim ustrukturyzowaniu i zaplanowaniu przebiegu projektu B+R, a także o zapewnieniu odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji projektu. Niemniej ważnym aspektem jest poziom innowacyjności rozwiązania będącego rezultatem projektu, a także przedstawienie jego zapotrzebowania rynkowego oraz opłacalności wdrożenia.

Co dalej?

Ze względu na fakt, iż nabór wniosków rozpocznie się niebawem, a przygotowanie odpowiedniej dokumentacji aplikacyjnej wymaga sporych nakładów czasowych, każdorazowo rekomendujemy jak najwcześniejsze przemyślenie koncepcji i struktury planowanego projektu. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności w tym zakresie, zapraszamy oczywiście do kontaktu. W ramach zespołu Pomocy Publicznej i Innowacji PwC, pozyskaliśmy w dotychczasowych naborach GameINN 73,4 mln PLN dofinansowania dla naszych klientów.