Sprawa dotyczyła Spółki będącej wiodącym producentem leków, suplementów diety oraz produktów medycznych, która w celu opracowywania nowych oraz rozwoju obecnych produktów, prowadzi we własnym zakresie szereg prac badawczo-rozwojowych (działalność B+R). W celu prowadzenia działalności B+R, spółka zatrudnia dedykowanych tej działalności pracowników, korzystających z przysługujących im urlopów czy też innych form nieobecności (jak np. zwolnienie lekarskie).

Spółka powzięła wątpliwość czy do kalkulacji podstawy ulgi na działalność badawczo-rozwojową (opisaną w art. 18d ustawy o CIT, Ulga B+R), należy wliczyć całe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R (tj. włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu), stąd też zdecydowała się wystąpić o interpretacje indywidualną w tym zakresie.