Przedsiębiorcy jeszcze w tym roku będą mogli ubiegać się o środki na realizację prac B+R oraz infrastrukturę B+R w województwie śląskim. Na połowę przyszłego roku zaplanowany jest natomiast nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wdrożenie innowacji.

 

W przyjętym 27 września 2023 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 zaktualizowano terminy rozpoczęcia i zakończenia naborów oraz zmieniono kwoty przeznaczone na dofinansowanie. Pośród programów skierowanych do przedsiębiorców, szczególnie interesujące wydają się te nakierowane na wsparcie badań, rozwoju i innowacji:

  • Na 31 października 2023 r. zaplanowane jest rozpoczęcie naboru wniosków dla przedsiębiorców o wsparcie projektów badawczo rozwojowych oraz infrastruktury służącej do prowadzenia prac B+R. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będzie mógł ubiegać się Wnioskodawca wynosi 2 mln zł. Dodatkowo, projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym zakresie wynosi 376 mln zł, a planowanym terminem zakończenia naboru jest 9 stycznia 2024 r.

  • Czerwiec 2024 r. to z kolei termin, kiedy planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R. Wsparcie ma być udzielane dużym, średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom na wdrożenie wyników własnych lub nabytych prac B+R. Projekty również będą musiały wpisywać się w co najmniej jedną z wskazanych powyżej regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, a minimalna wartość dofinansowania, o którą będzie mógł ubiegać się wnioskodawca wyniesie 0,8 mln zł.

Na dofinansowanie projektów w tym zakresie przeznaczono 93 mln zł, a termin zakończenia naboru zaplanowano na lipiec 2024 r.

Co istotne, wsparcie przyjmie formę atrakcyjnych dla przedsiębiorców dotacji, o poziomie dofinansowania wynoszącym aż do 80% poniesionych wydatków (szczegóły zależą od rodzaju i lokalizacji projektu, wielkości przedsiębiorstwa, uzyskanej oceny oraz innych warunków specyficznych dla danego modułu). Nabór wniosków przeprowadzi Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Jest to program regionalny, więc dofinansowanie można uzyskać jedynie dla projektów realizowanych na terytorium województwa śląskiego. Nie ma natomiast przeciwwskazań, żeby o dotację ubiegał się przedsiębiorca, którego siedziba znajduje się poza tym województwem.

Na dzień dzisiejszy nie znamy szczegółowych zapisów dokumentacji konkursowej, natomiast przewidujemy, że zasady przyznawania dotacji będą zbieżne z tymi obowiązującymi dla modułów B+R, Wdrożenie B+R oraz Infrastruktura B+R w ścieżce SMART.

Zachęcamy do kontaktu z nami - posiadamy wieloletnie doświadczenie w badaniu potencjału do skorzystania z danego źródła wsparcia, przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej, czy rozliczaniu projektów dotyczących pomocy publicznej.