W miarę wzrostu popularności pojazdów elektrycznych oraz zwiększenia ich liczby na drogach, konieczny stał się rozwój  infrastruktury ładowania takich pojazdów. Ponadto już wkrótce powstanie obowiązek instalacji tego typu punktów na parkingach budynków niemieszkalnych powyżej 20 miejsc parkingowych

 

Pomimo coraz wyższego poziomu sprzedaży aut elektrycznych, innowacjom technologicznym i wydłużeniu zasięgu tego typu aut, wciąż największą barierą w dalszym rozwoju elektromobilności pozostaje dostępność punktów ładowania. Na już funkcjonujących, w związku ze wzrostem liczby aut elektrycznych zaczynają tworzyć się kolejki, wymagane jest dalsze zwiększanie liczby stanowisk do ładowania. 

Przeszkodą w tego typu inwestycji stanowią koszty, zwłaszcza urządzeń ładujących z dużą mocą. 

Warto zatem rozważyć skorzystanie z dostępnych form wsparcia w tym zakresie. Jedną z nich jest program Connecting Europe Facility, który właśnie rozpoczął nabór wniosków na wsparcie punktów ładowania, wzdłuż korytarzy transportowych TEN-T (większość dróg ekspresowych i autostrad w Polsce ma taki status).

Konkurs Connecting Europe Facility, CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility w ramach aktualnej rundy aplikacyjnej potrwa do 24 września tego roku. 

 

Zakres wsparcia

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie projektów polegających na działaniach wspierających rozwój ogólnodostępnej infrastruktury ładowania (punktów ładowania) elektrycznego dla pojazdów lekkich i ciężkich o minimalnej mocy wyjściowej odpowiednio 150 kW i 350 kW.

 

Beneficjenci

Aby kwalifikować się do udziału w programie, wnioskodawcy (beneficjenci i podmioty powiązane) muszą spełniać następujące warunki:

  • być osobami prawnymi (podmiotami publicznymi lub prywatnymi)
  • mieć siedzibę w jednym z kwalifikujących się krajów, tj:
  • mieć siedzibę w jednym z państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z
  • Funduszu Spójności.

 

Zasięg geograficzny wsparcia

Wsparcie w zakresie infrastruktury ładowania dotyczy wyłącznie lokalizacji znajdujących się wzdłuż dróg wpisanych do sieci Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) lub w odległości maksymalnie 3 km od najbliższego zjazdu/wjazdu na taką drogę. 

Mapa dróg wpisanych do TEN-T dostępna jest tutaj.

 

Wysokość wsparcia

Minimalną kwotą wnioskowanego wsparcia jest  2 000 000 euro dla projektów w ramach  wkładu jednostkowego (CEFT-2024-AFIFCOEN-UNITS) i nie mniej niż 1 000 000 euro dla projektów w ramach  stawek współfinansowania (CEF-T-2024-AFIFCOEN-COSTS).

Przyznana dotacja może być niższa niż wnioskowana kwota.

Dla naboru CEF-T-2024-AFIFCOEN-UNITS: Alternative Fuel Infrastructure Facility -

Wkład jednostkowy: dotacja będzie dotacją jednostkową. 

Oznacza to, że przyznana kwota wsparcia uzależniona będzie od liczby wnioskowanych punktów ładowania.

Dla punktu ładowania o mocy co najmniej 150 kW wkład jednostkowy wynosi 30 000 euro.

Dla punktu ładowania o mocy co najmniej 350 kW wkład jednostkowy wynosi 60 000 euro.

Dla naboru CEF-T-2024-AFIFCOEN-COSTS: Alternative Fuel Infrastructure Facility

Stawka współfinansowania: dotacja będzie przyznana na podstawie kosztów rzeczywistych. Oznacza to, że zwrócone zostaną tylko określone rodzaje kosztów (koszty kwalifikowalne) i koszty, które zostały faktycznie poniesione na projekt.

Koszty zostaną zwrócone według stawek:

  • maksymalnie 50% kosztów robót i sprzętu,
  • maksymalnie 70% kosztów prac i sprzętu zlokalizowanych w regionach najbardziej oddalonych.

W ramach tego tematu maksymalna kwota dofinansowania dla każdego punktu ładowania pojazdów elektrycznej zostanie określona w następujący sposób:

a) W przypadku punktu ładowania o mocy wyjściowej 1 MW lub większej - 50% kosztów kwalifikowalnych (70% w regionach najbardziej oddalonych).

b) W przypadku punktu ładowania o mocy wyjściowej co najmniej 350 kW i mniejszej niż 1 MW - 50% kosztów kwalifikowalnych (70% w regionach najbardziej oddalonych) i nie więcej niż 40 000 euro.

c) W przypadku punktu ładowania o mocy wyjściowej co najmniej 150 kW i mniejszej niż 350 kW - 50% kosztów kwalifikowalnych (70% w regionach najbardziej oddalonych) i nie więcej niż 20 000 euro.

 

Dotacje nie mogą generować zysku (tj. nadwyżki przychodów + dotacji UE nad kosztami).

 

Terminy aplikowania

Otwarcie naboru odbyło się w dniu 29 lutego 2024 r. Wnioski w ramach tej rundy przyjmowane będą do 24.09.2024.

W późniejszym terminie przewidziano jeszcze dwie rundy konkursowe: do 11.07.2025 (runda 2 w 2025 r.) oraz do 17.12.2025 (runda 3 w 2025 r.).

Wnioski wymagają przejścia procedury preselekcji na poziomie krajowym.

 

Komentarz PwC

Wraz ze zbliżającymi się zmianami w przepisach, takimi jak obowiązek instalacji punktów ładowania na niektórych parkingach oraz zapowiadanym zakazie rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 roku niezbędna są duże i skoordynowane inwestycje w infrastrukturę do ładowania. 

Skala i koszty takiej operacji stanowią wyzwanie dla wielu przedsiębiorców. Warto już teraz rozważyć aplikowanie o wsparcie w tym zakresie.  

Zespół Pomocy Publicznej PwC z chęcią odpowie na Państwa pytania z zakresu tego konkursu lub innych form wsparcia elektromobilności.  Zachęcamy do kontaktu.