Grudniowa nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na dużych przedsiębiorców posiadających już istniejące budynki niemieszkalne, z którymi związane jest więcej niż 20 stanowisk postojowych, obowiązek instalacji w nich punktów ładowania oraz infrastruktury kanałowej (przewody i kable elektryczne). Wymóg ten ma zostać zrealizowany przez przedsiębiorców do 1 stycznia 2025 r.

 

Powyższe oznacza, że w praktyce to właściciele sklepów, centrów handlowych, hoteli, magazynów, budynków biurowych ale również zakładów produkcyjnych będą zmuszeni zrealizować ten obowiązek.

Ustawa o elektromobilności weszła w życie dnia 22 lutego 2018 r., ale stacje ładowania i regulacje z nimi związane stanowią w dalszym ciągu zagadnienie niszowe, a podejście organów stosujących prawo w tym zakresie dopiero się kształtuje.

Ustawa o elektromobilności nakłada szereg obowiązków na podmiot posiadający lub udostępniający stacje ładowania w zależności od zasięgu dostępności danej stacji.

Zatem przy ustalaniu obowiązków podmiotu posiadającego stację ładowania, należy zacząć od rozpoznania, czy przedmiotowa stacja jest ogólnodostępna i tym samym jest stacją ładowania ogólnodostępną w rozumieniu ustawy o elektromobilności.

Brak dopełnienia wymogów w tym zakresie może oznaczać nałożenie wysokich kar finansowych przez odpowiednie organy.

Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani bardziej szczegółową dyskusją na ten temat, uprzejmie proszę o kontakt.