W najbliższych tygodniach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosi nabór w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Chodzi o działanie B1.2.1 Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych. Nabór wniosków w ramach tego konkursu spodziewany jest w III i IV kwartale tego roku.

 

Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym, to znaczy do wyczerpania alokacji (1 344 570 000 złotych), tym samym warto już teraz rozważyć możliwość aplikowania o wsparcie.

 

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się będą mogły wyłącznie duże przedsiębiorstwa, w tym, przedsiębiorstwa objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

 

Na co?

W ramach naboru realizowane będą projekty z zakresu usprawniania procesów przemysłowych i energetycznych w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia energochłonności, prowadzące do zmniejszenia i racjonalizacji zużycia energii wraz z inwestycjami w odnawialne i niskoemisyjne źródła energii w przedsiębiorstwach.

Działania w ramach projektów obejmować mogą m.in.:

  • budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji przemysłowo produkcyjnych, urządzeń przemysłowych, instalacji elektroenergetycznych, prowadzące do zmniejszania i racjonalizacji zużycia energii i podniesienia sprawności procesu produkcyjnego;
  • poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację i usprawnienie procesów przemysłowych i energetycznych, w tym, wymiany urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub procesach energetycznych;
  • budowę i instalację własnych odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach;
  • budowę magazynów energii (w powiązaniu ze źródłami OZE);
  • budowę lub  modernizację własnych niskoemisyjnych źródeł energii, z uwzględnieniem Kogeneracji;
  • zwiększenie wykorzystywania niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych paliw w procesach wytwarzania;
  • zastąpieniu nisko efektywnych energetycznie źródeł ciepła wykorzystujących paliwa
  • (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną;
  • termomodernizacji budynków przemysłowych;
  • transformacji sektorów energochłonnych umożliwiającej dostosowanie ich do unijnych

celów klimatycznych poprzez obniżenie emisji pośrednich i bezpośrednich gazów cieplarnianych oraz poprawę efektywności energetycznej poprzez m.in. wymianę instalacji, linii technologicznych, działań w obszarze zmniejszenia emisji procesowych.

 

Na jakich zasadach?

Wsparcie udzielane będzie w formie preferencyjnej pożyczki. 

Pożyczka będzie mogła sfinansować do 90% kosztów inwestycji netto.

Oprocentowanie pożyczki, oparte na stopie 0,3 x WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku. Pożyczki udzielane będą w kwocie od 5 do 50 milionów złotych.

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 20 lat.

Realizacja inwestycji finansowanych pożyczką musi zakończyć się do 30.06.2026 r.

 

Komentarz PwC

Tematyka efektywności energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii jest w ostatnim czasie kluczowa dla rozwoju firm i promowana przez Unię Europejską. Wraz ze wzrostami cen nośników energii, oraz kolejnymi regulacjami środowiskowymi, rośnie liczba przedsiębiorstw zainteresowanych tego typu inwestycjami. 

Warto już teraz rozważyć tego typu inwestycje w Państwa przedsiębiorstwach. Z uwagi na wymogi formalne konkursu oraz możliwość szybkiego wyczerpania alokacji zachęcamy już dzisiaj do kontaktu z pracownikami zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania związane z tym naborem, jak również innymi dostępnymi i planowanymi formami wsparcia efektywności energetycznej i OZE.