Biogaz i biometan odegrają ważną rolę w procesie transformacji energetycznej Polski. Chcąc stymulować rozwój innowacji w tym sektorze Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (“NCBR”) rozpoczęło proces konsultacji rynkowych programu “Nowoczesne technologie dla sektora biogazu i biometanu”. Konsultacje prowadzone będzie do 19 maja 2023 r.

 

Konsultacje, na których przeprowadzenie zdecydował się NCBR, pozwolą na lepsze zrozumienie potrzeb sektora biogazu i biometanu, a także zdefiniowanie właściwych wymagań dla innowacyjnych technologii w tym sektorze. 

W trakcie konsultacji poruszonych zostanie 7 obszarów tematycznych:

  • Innowacyjne biogazownie II;
  • Nowe technologie oczyszczania biogazu do biometanu;
  • Technologia skraplania biometanu do bioLNG;
  • Modelowy eko-system zagospodarowania biometanu;
  • Nowe technologie dla mikro-i małych instalacji biogazowych;
  • Biometanownie dla miast i przyszłości;
  • Zaawansowane metody zagospodarowania masy pofermentacyjnej;

W konsultacjach udział wziąć mogą: zespoły projektowe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, a także dostawców technologii, komponentów bądź rozwiązań dla sektora oraz innych interesariuszy, którzy posiadają kompetencje i doświadczenie w zakresie technologii dla sektora biogazu i biometanu

Szczegółowe informacje oraz wszystkie dokumenty niezbędne do udziału w konsultacjach znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/ncbr/1-23-KR-nowoczesne-technologie-dla-sektora-biogazu-i-biometanu

 

Komentarz PwC

Zachęcamy wszystkie podmioty działające w tym obszarze do udziału w konsultacjach. Pozwoli to na lepsze dostosowanie przyszłego programu wsparcia do wymagań i oczekiwań branży. 

Planowany Program „Nowoczesne technologie dla sektora biogazu i biometanu” może niezwykle interesujący dla wielu podmiotów borykających się z wysokimi cenami nośników energii. Biogaz i biometan mogą być nie tylko ekologicznym, ale również tańszym źródłem energii.

Gdyby chcieli Państwo porozmawiać o innych dostępnych, oraz planowanych do uruchomienia formach wsparcia z zakresu efektywności energetycznej zachęcamy do kontaktu z pracownikami zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania w tym zakresie.