Biogaz i biometan to jedne z paliw, które należy uznać za jeden z kluczowych elementów dekarbonizacji Polski i uniezależnienia się od paliw kopalnych. Rozwój biogazowni jest także jednym z elementów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, nie tylko jako źródło czystej energii, ale też sposób zagospodarowania biomasy i odpadów. Do tej pory nie udało się jednak skutecznie wdrożyć rozwiązań, które miałyby ułatwiać produkcję biogazu i wykorzystać potencjał, który nadal jest możliwy do wykorzystania.

 

Założenia do zmian

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie nr UD485, w ramach którego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace nad stworzeniem ustawy ułatwiającej przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych.

Projekt zakłada, że zmiany zostaną wprowadzone w trzech obszarach:

  1. Ułatwienie procesu inwestycyjnego - zmiany mają dotyczyć ułatwień w postępowaniu administracyjnym dla wydania pozwolenia na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy; zmiany mają dotyczyć także sposobu regulowania warunków przyłączenia do sieci;
  2. Ułatwienie pozyskiwania substratów - substraty do produkcji biogazu mają nie być uznawane za odpady bez prowadzenia postępowania w sprawie uznania substratów za produkt uboczny;
  3. Ułatwienie zagospodarowania pofermentu - produkt pofermentacyjny będzie mógł zostać wykorzystany od razu jako surowiec nie wymagający uzyskiwania osobnego pozwolenia.

 

Planowane wdrożenie

Projekt ustawy ma się pojawić w pierwszym kwartale tego roku, więc prawdopodobnie nawet w ciągu miesiąca poznamy konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych. Same zapowiedzi jednak wskazują, że istnieje szansa na usunięcie chociaż części barier prawnych związanych z rozwojem produkcji biogazu w Polsce, który jest nadal stosunkowo mało popularny, w porównaniu choćby z działaniami u naszych zachodnich sąsiadów.