W dniu 14 lipca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała zalecenia dla państw członkowskich, z których wynika, by nie udzielać wsparcia finansowego przedsiębiorstwom powiązanym z krajami znajdującymi się na unijnej liście jurysdykcji podatkowych niechętnych do współpracy.

Rekomendacje dotyczą również przedsiębiorców, którzy zostali skazani za poważne przestępstwa finansowe, w tym między innymi oszustwa finansowe, korupcję czy niepłacanie podatków i zobowiązań z tytułu zabezpieczeń społecznych.

Rekomendacje KE mają na celu zapewnienie państwom członkowskim jednolitego wzoru, który pomoże uniknąć sytuacji, w których wsparcie finansowe zostanie wykorzystane w niewłaściwy sposób (np. w oszustwach podatkowych, praniu pieniędzy czy finansowaniu terroryzmu). Tym samym, zalecenia mają na celu zapobieganie nadużyciom podatkowym na terenie całej Unii Europejskiej. 

Wydane przez KE zalecenia wprowadzają wyjątki od ograniczeń w zakresie przyznawania wsparcia finansowego mające na celu ochronę uczciwych podatników. Chodzi m.in. o przedsiębiorców, którzy mogą udowodnić, że płacili odpowiedni podatek w państwie członkowskim przez dany okres czasu (np. przez ostatnie trzy lata) lub też, jeżeli faktycznie prowadzą działalność na jednym z terytoriów w raju podatkowym.

Rekomendacje KE nie są wiążące dla państw członkowskich. W konsekwencji, to do państwa członkowskiego należeć będzie decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego przedsiębiorcy i zastosowaniu środków prawnych zgodnie z unijnymi przepisami. 

Polska już wcześniej wprowadziła regulacje uzależniające przyznawanie pomocy publicznej od braku powiązań z rajami podatkowymi w ramach Tarczy Antykryzysowej.

KE zadeklarowała, że opublikuje sprawozdanie dotyczące wpływu niniejszego zalecenia na rynek unijny w ciągu trzech lat.