Podejmując decyzję o wzięciu udziału w konkursie należy więc przede wszystkim skupić się na jak najlepszym dopracowaniu własnego pomysłu od jego koncepcji aż po komercjalizację, bez oglądania się na poczynania konkurencji.

Barbara Brzezińska, Innowacje i B+R, Dotacje i Ulgi
Na przestrzeni ostatnich 3 lat Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło w sumie cztery konkursy w ramach programu GameINN. Jest to absolutny fenomen, w porównaniu z programami sektorowymi dla innych branż, które niekiedy kończyły się na jednej edycji (np. INNOSBZ czy INNOTABOR - dedykowane kolejno branży systemów bezzałogowych oraz sektorowi przemysłu taboru szynowego).

GameINN natomiast cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem już od pierwszej edycji, w której złożone zostały 72 wnioski, a finalnie dofinansowanie zostało przyznane dla 40 projektów. Podkreślenia wymaga fakt, że ze względu na niespodziewanie duże zainteresowanie konkursem, NCBR zdecydował się zwiększyć budżet aktualnego konkursu z 80 na 116 mln PLN, który został wykorzystany praktycznie w całości.

Całkowite wyczerpanie dostępnych środków również w ramach II i III konkursu programu GameINN tylko potwierdza niesłabnące zapotrzebowanie branży gier wideo na bezzwrotny kapitał umożliwiający realizację innowacyjnych inicjatyw.

Sumarycznie, w ramach dotychczasowych edycji programu GameINN:

  • złożone zostały 222 wnioski,
  • dofinansowanie zostało przyznane dla 107 projektów,
  • kwota przyznanego dofinansowania wyniosła łącznie aż 319 mln PLN.

Pula środków o jakie toczyć się będzie rywalizacja w ramach IV edycji programu GameINN wynosi 100 mln PLN i wszystko wskazuje na to, że alokacja ta również zostanie całkowicie wyczerpana.

Czy pomimo tak dużej konkurencji warto więc próbować swoich sił i składać wniosek? Zdecydowanie tak! Ponieważ największą przeszkodą w pozyskaniu dofinansowania nie jest ilość składanych wniosków, tylko jakość i poprawność merytoryczna wniosku - ten temat zostanie przedstawiony szerzej w kolejnym artykule naszego cyklu.

Kto może sięgnąć po dofinansowanie?

Bardzo często spotykaną opinią jest, że dofinansowanie w ramach GameINN przeznaczone jest wyłącznie dla najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorstw w branży gier wideo w Polsce.

Nic bardziej mylnego! O ile na listach rankingowych możemy spotkać oczywiście najbardziej znane studia (np. CD Projekt, Bloober czy TheFarm51), to zdecydowaną większość stanowią mniejsze podmioty, które podejmują się realizacji równie ambitnych i innowacyjnych projektów co ich więksi konkurenci. Warto przytoczyć tutaj chociażby takie spółki i projekty jak:

  • Mousetrap Games Sp. z o.o., realizujące projekt pod tytułem „Opracowanie systemu automatycznego generowania poziomów w grach rytmicznych w oparciu o analizę pliku muzycznego oraz zachowania graczy – AMFIS (Automatic MIDI File Interpretation System)” czy
  • Runvido Sp. z o.o. i ich projekt pod tytułem „Opracowanie platformy do tworzenia gier terenowych w oparciu o silnik gier AR tworzący mapę świata realnego, w tym obiektów niebędących elementami krajobrazu, w czasie rzeczywistym, wraz z aplikacją umożliwiającą przesyłanie danych przez użytkownika”.

Co dalej?

Jeżeli decyzja o złożeniu wniosku w ramach programu GameINN została podjęta, to teraz pozostało zastanowić się nad ułożeniem swojej idei w ramy projektu badawczo-rozwojowego, które odpowiadałyby regułom programu GameINN.

Temat ten zostanie przedstawiony przez nas w większych szczegółach w kolejnym artykule serii. Niemniej już teraz zachęcamy do kontaktu z zespołem Pomocy Publicznej i Innowacji PwC, którego członkowie w dotychczasowych naborach GameINN pozyskali łącznie 73,4 mln PLN dofinansowania i chętnie podzielą się własnymi spostrzeżeniami i komentarzami do planowanych projektów.