Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło 10 sierpnia  nabór wniosków do programu AGROTECH w ramach którego przeznaczy 100 mln PLN na dotacje dla projektów badawczo-rozwojowych w obszarze bardzo szeroko rozumianego rolnictwa. Dofinansowanie projektów może wynieść nawet 80% kosztów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Konkurs Szybka Ścieżka AGROTECH skierowany jest do:

  • przedsiębiorstw (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), 
  • konsorcjów przedsiębiorstw
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się maksymalnie z 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej)

realizujących projekt poza województwem mazowieckim. 

Kiedy należy składać wnioski?

Nabór wniosków do konkursu potrwa od 10 września 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

Co może być przedmiotem projektu?

Zakres tematyczny programu obejmuje m.in.

  1. Automatyzację, robotyzację i mechanizację w rolnictwie;
  2. Aplikacje i usługi cyfrowe dla optymalizacji i predykcji procesów, zarządzania i przetwarzania danych oraz digitalizacji produkcji w rolnictwie;
  3. Rozwiązania ograniczające nakłady pracy, zużycie energii lub wpływ na środowisko naturalne, rolnictwo precyzyjne (smart fields);
  4. Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza;
  5. Bioenergię, biochemikalia i biomateriały

Jaki jest poziom dofinansowania?

Dostępne dotacje mogą pokryć od 25% do aż 80% kosztów projektów B+R w obszarach wymienionych powyżej.