Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) rozpoczęło proces kwalifikacji projektów intermodalnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Celem wstępnej kwalifikacji projektów jest umożliwienie potencjalnym beneficjentom jak najwcześniejszego rozpoczęcia prac nad realizacją projektów oraz ocena szans na skuteczne przeprowadzenie inwestycji pod kątem kwalifikowania się projektu do otrzymania pomocy. 

 

Wsparciem w ramach KPO mogą zostać objęte inwestycje wpisujące się w cele określone w dokumencie „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.”. Są to:

  • budowa, rozbudowa i unowocześnianie:
    • terminali przeładunkowych,
    • ogólnodostępnych układów torowych zapewniających dostęp do terminali intermodalnych,
    • bocznic prowadzących do terminali.
  • zakup specjalistycznego taboru służącego do wykonywania przewozów intermodalnych (w tym również urządzeń służących do przeładunku),
  • inwestycje z zakresu cyfryzacji zwiększające efektywność funkcjonowania terminali i obsługi towarów.

Proces prekwalifikacji polegać będzie na ocenie wniosków o udzielenie pomocy publicznej (w ramach KPO) na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego oraz na dokonaniu ich wstępnej oceny przez CUPT pod kątem kwalifikowania się projektu do otrzymania pomocy. Pozytywna wstępna kwalifikacja projektu nie oznacza udzielenia wsparcia dla projektu.

Wnioski przyjmowane są od 31 marca 2023 r. do odwołania.

Zachęcamy wszystkie podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia na transport intermodalny do złożenia aplikacji w ramach wstępnej kwalifikacji projektu, pozwoli to przyśpieszenie terminu realizacji projektu, jak również umożliwi rozstrzygnięcie ewentualnych kwestii wymagających uzgodnień przed właściwym naborem, a tym samym zwiększy szanse na dofinansowanie projektu.

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, związane z planowanym konkursem zachęcamy do kontaktu z pracownikami zespołu pomocy publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania w tym zakresie.