Budżet w ramach polityki spójności zostanie podzielony na dwie części: 60% budżetu będzie dystrybuowana na poziomie krajowym, a pozostałe 40% zostanie w dyspozycji marszałków poszczególnych województw. To oznacza, że konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa mają lokalny wymiar i w każdym województwie są aktualnie organizowane spotkania dot. Przyszłych inwestycji. Ostatnie konsultacje odbędą się 16 lutego i będą dotyczyły środków finansowych dla województwa kujawsko-pomorskiego.