Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ) będący operatorem Programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej” udostępnił Generator Wniosków o Dofinansowanie, za pomocą którego możliwe będzie wnioskowanie o wsparcie.

 

Sam proces aplikacji o wsparcie zostanie uruchomiony w najbliższych dniach. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie za pomocą Generatora. 

Warto zatem już dzisiaj założyć konto w systemie i zapoznać się z jego funkcjonalnością, tak aby jak najszybciej przygotować i wysłać wniosek aplikacyjny. 

Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Dodatkowo NFOŚ udostępnił wzór wniosku o wsparcie oraz narzędzia pomocnicze tj. Kalkulatory wysokości kosztów kwalifikowanych, oraz kalkulator kwoty pomocy.

Na temat szczegółów programu wcześniej nazywanego „Tarczą Solidarnościową” informowaliśmy już Państwa w naszych wcześniejszych publikacjach.

Zespół PwC z chęcią wyjaśni Państwu szczegóły programu, jak również może wesprzeć Państwa przedsiębiorstwo w procesie aplikowania i rozliczania pomocy.