Już pod koniec marca rozpoczną się pierwsze konkursy o dofinansowanie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. W tym roku ogłoszone zostaną aż 42 nabory. Wsparcie w ramach programu skierowane będzie zarówno do samorządów, organizacji społecznych czy powiatowych urzędów pracy, jaki i do przedsiębiorców.

 

Pierwszy nabór wniosków dla MŚP został zaplanowany na lipiec 2023 roku. Przedsiębiorcy będą mogli aplikować o środki na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)

Natomiast w październiku 2023 roku przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w naborze, którego celem będzie wspieranie ich transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i gospodarki zasobooszczędnej.

W grudniu zaś wystartuje konkurs, w którym obok MŚP będą mogli wziąć udział także duzi przedsiębiorcy. Nabór będzie dotyczył projektów modułowych. W ramach konkursu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na: prace B+R, infrastrukturę B+R, prace przedwdrożeniowe i wdrożenie, a także doradztwo oraz rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników. 

Za wdrożenie powyższych działań odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej jednostki. Kolejne konkursy dla przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza zostały zaplanowane na 2024 rok.

Zespół PwC z chęcią wyjaśni Państwu szczegóły programu i dobierze najlepsze źródło wsparcia. Możemy również wesprzeć Państwa przedsiębiorstwo w całym procesie aplikowania i rozliczania pomocy. Zachęcamy do kontaktu w tej sprawie.