Po zeszłorocznych zmianach wprowadzonych w systemie EU ETS, przedsiębiorcy rozpoczynają starania o uzyskanie darmowych uprawnień do emisji CO2 (EUA) w ramach tego systemu na lata 2026-2030. Szczególna szansa na darmowe uprawnienia jest przewidziana dla ciepłownictwa systemowego.

 

Ciepłownictwo systemowe może zgodnie z Dyrektywą EU ETS (dyrektywa ustanawiająca system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych) uzyskać dodatkowe 30% darmowych uprawnień do emisji. Warunkiem uzyskania dodatkowych darmowych EUA jest przede wszystkim przygotowanie planu neutralności klimatycznej dla instalacji lub przedsiębiorstwa. Plan neutralności zawiera co najmniej:

  1. Środki i inwestycje mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.;
  2. Cele i kamienie milowe pozwalające zmierzyć postępy w osiąganiu tego celu;
  3. Szacowanie wpływu inwestycji na emisje gazów cieplarnianych.

Istotnym warunkiem jest także konieczność zainwestowania równowartości uzyskanych dodatkowych darmowych EUA na realizację transformacji energetycznej. W perspektywie dekarbonizacji energetyki oraz celów klimatycznych UE, takie inwestycje i tak muszą zostać zrealizowane (obecnie lub w niedalekiej przyszłości).

Na sporządzenie planu nie zostało wiele czasu - zgodnie z Dyrektywą EU ETS jego sporządzenie musi nastąpić do 1 maja 2024 r. (choć planowane jest nieznaczne, miesięczne wydłużenie tego terminu). W kolejnych latach prowadzący instalację będzie rozliczany ze zrealizowania tego planu i osiągania określonych w nim celów. 

Wartość uzyskanych darmowych uprawnień zależy od wielu czynników - mając jednak na uwadze ilość emisji CO2 emitowanych przez ciepłownie zawodowe, wartość uzyskanych darmowych EUA może sięgać nawet setek milionów złotych. Zdecydowanie warto zatem podjąć niezwłocznie działania w celu uzyskania darmowych uprawnień, w tym przygotować plan neutralności klimatycznej.

Specjaliści PwC Legal chętnie wyjaśnią wszelkie wątpliwości regulacyjne dotyczące tego zagadnienia - zapraszamy do kontaktu!