Zgodnie z zapowiedzią rządu od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie będą mogły skorzystać z obniżonej ceny gazu. Maksymalna cena gazu dla piekarni i cukierni pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 2023 roku ma wynieść 200,17 zł za MWh.
Z ceny maksymalnej skorzystać będą mogły firmy produkujące pieczywa, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka (kod PKD 10.71.Z) w piecach ogrzewanych gazem ziemnym.

 

Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami wsparcie skierowane będzie do podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Czekamy jeszcze na program pomocy, aby ostatecznie potwierdzić tę informację. 

Wsparcie udzielane ma być w ramach pomocy de minimis. Oznacza to, że przyznana pomoc nie może przekroczyć poziomu 200 tysięcy euro na przestrzeni trzech lat.

Zgodnie z szacunkami rządu program szacowane koszty pomocy udzielonej w 2023 roku wyniosą 300 milionów złotych. Wsparciem objętych zostanie około trzech tysięcy przedsiębiorców.

Przedsiębiorstwa energetyczne dostarczające piekarniom gaz otrzymają rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej gazu. 

Nie jest to jedyna w ostatnim czasie forma wsparcia z tytułu rosnących cen gazu czy też energii elektrycznej.

Już w najbliższych dniach spodziewamy się uruchomienia programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”, o którym informowaliśmy Państwa w naszych wcześniejszych publikacjach. Program ten pozwoli wesprzeć przedsiębiorstwa energochłonne w formie rekompensat pieniężnych.

Jeśli mieliby Państwo dodatkowe pytania dotyczące wsparcia z tytułu rekompensat energetycznych lub też chcieli dowiedzieć się jakie formy wsparcia w zakresie efektywności energetycznej mogą przysługiwać Państwa przedsiębiorstwu, zachęcamy do kontaktu z zespołem Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią porozmawiamy na temat dostępnych form pomocy.