W dniu 13 lipca Prezydent podpisał ustawę, dotyczącą przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. 

 

Na jej podstawie minister właściwy do spraw gospodarki będzie mógł udzielać wsparcia przedsiębiorcom realizującym inwestycje o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto.

Ustawa wchodzi w życie 17 sierpnia 2023 roku. Jej zapisy pozwolą na wdrożenie przez nasz kraj zmian w Tymczasowych Ramach Kryzysowych, stanowią również element realizacji Planu Przemysłowego Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Dla Kogo?

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, zainteresowanym realizacją projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto. 

 

Na co?

Wsparcie dotyczyć będzie produkcji kluczowych urządzeń, komponentów z punktu widzenia gospodarki o zerowej emisji netto. Ponadto możliwe będzie realizowanie projektów z zakresu odzysku pokrewnych surowców krytycznych. 

Wspierana będzie produkcja m.in.:

  • baterii,
  • paneli słonecznych,
  • turbin wiatrowych,
  • pomp ciepła,
  • elektrolizerów,
  • urządzeń do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCUS).

 

Na jakich zasadach?

Wsparcie na projekty udzielane będzie w formie dotacji, i udzielane do 31 grudnia 2025 roku.

Ostateczne limity pomocy nie są jeszcze znane i pojawią się one wraz z przyjęciem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii.

Nie powinny one jednak odbiegać od zapisów sekcji 2.8 TCTF (Tymczasowych Ram Kryzysowych).

Maksymalny poziom wsparcia wynosi:

  • 150 mln euro na obszarach, które są wyłączone z  pomocy regionalnej, tj. Warszawa i powiaty ościenne,
  • 200 mln euro na obszarach woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz wybranych gminy woj. mazowieckiego,
  • 350 mln euro na obszarze pozostałych województw, w tym w wybranych powiaty woj. mazowieckiego.Komentarz PwC

Polska stała się znaczącym producentem rozwiązań z zakresu OZE i gospodarki niskoemisyjnej. Tylko w ostatnim czasie aż 5 producentów pomp ciepła zapowiedziało, lub rozpoczęło budowę nowych zakładów produkcyjnych.

Zapowiedziany program wsparcia pozwoli producentom na zwiększenie swoich zdolności produkcyjnych, lub wręcz stworzenie nowych zakładów produkcyjnych. 

Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać o omawianych zagadnieniach lub innych formach wsparcia z zakresu efektywności energetycznej, OZE lub pokrewnych zachęcamy do kontaktu z zespołem pomocy publicznej PwC. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania w tym zakresie.