Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) rozpoczęła prace nad projektem nowej ulgi w podatkach dochodowych, która celem ma być wsparcie zakupu towarów i usług związanych z bezpieczeństwem obywateli.


Jak przekonują inicjatorzy projektu, Państwo powinno wspomagać wydatki czynione przez obywateli i firmy na poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

Jakie wydatki obejmie nowa ulga?

Ostateczny zakres kosztów kwalifikowanych nie jest jeszcze znany. Wśród propozycji zgłoszonych do tej pory znalazły się m.in. te związane:

  • ze szkoleniami z pierwszej pomocy, przysposobienia obronnego, obsługi broni, a także z zarządzania kryzysowego;
  • z poprawą cyberbezpieczeństwa;
  • z zakupem specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji szkoleń;
  • na budowę infrastruktury obrony cywilnej (w tym budowę przydomowego schronu).

KRDP umieściło na swojej stronie internetowej ogólnodostępną ankietę dotyczącą możliwego zakresu stosowania nowej ulgi. Można ją wypełnić tutaj do końca maja 2024 roku.

 

Forma nowej ulgi

Według wstępnej koncepcji, nowe udogodnienie miałoby przyjąć dwie formy, tj. dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla przedsiębiorców. Zgodnie z ustaleniami:

  • podatnicy PIT nieprowadzący biznesu - będą mogli odliczyć do 1 000 zł w skali roku na wydatki związane z bezpieczeństwem;
  • przedsiębiorcy podlegających pod CIT/PIT (także opodatkowani podatkiem zryczałtowanym) - będą mogli zaliczyć wydatki na bezpieczeństwo do kosztów w podwójnej wysokości - prawdopodobnie jako koszt uzyskania przychodu oraz jako ulga podatkowa, podobnie do ulgi B+R . 

 

Ulga ma być rozliczana w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zdaniem ekspertów aktualna ulga na badania i rozwój umożliwia kwalifikowanie wydatków związanych z poprawą bezpieczeństwa, o ile działania prowadzone są w sposób twórczy i nierutynowy. Jak potwierdzają wydane interpretacje podatkowe, prace podejmowane u podatnika na rzecz cyberbezpieczeństwa mogą być już obecnie objęte ulgą B+R.

Eksperci zapowiadają chęć współpracy przy tworzeniu nowej ulgi także z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Ministerstwem Obrony Narodowej, celem zidentyfikowania towarów i usług, których zakup byłby zgodny z celami bezpieczeństwa.

 

Dalsze kroki

Monitorujemy dalsze kroki związane z wdrożeniem nowej ulgi w podatkach dochodowych na wsparcie zakupu towarów i usług związanych z bezpieczeństwem obywateli. Będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszych krokach zmierzających do wprowadzenia jej. W przypadku analizy kwalifikowalności wydatków na bezpieczeństwo przy wykorzystaniu istniejących ulg podatkowych zachęcamy do kontaktu z naszym Zespołem Pomocy Publicznej.