W dniu 26 kwietnia 2023 r. ogłoszono konkurs, w ramach którego przeznaczono ponad 215 milionów euro na rozwój konkurencyjnego przemysłu biologicznego o obiegu zamkniętym w Europie. Wnioski będzie można składać do 20 września 2023 r.

 

Jaki jest cel konkursu?

Głównym celem konkursu organizowanego w ramach programu Horyzont Europa jest finansowe wsparcie działań mających na celu:

  • przyspieszenie procesu innowacji i rozwoju innowacyjnych rozwiązań opartych na produktach pochodzenia biologicznego;
  • przyspieszenie wprowadzania na rynek istniejących dojrzałych i innowacyjnych rozwiązań opartych na rezultatach nowoczesnych badań z dziedziny biotechnologii;
  • zapewnienie wysokiego poziomu efektywności środowiskowej biosystemów przemysłowych;

 

Zakres

Zainteresowane podmioty mają do wyboru 18 tematów, w ramach których mogą wziąć udział w naborze otwartym. Tematy te zostały podzielone na trzy kategorie:  

  • Innovation actions (IA), w tym także (IA-flagship) – w tej sekcji realizowane będzie 11 tematów. Projekty ukierunkowane są na zdobycie nowej wiedzy lub zbadanie wykonalności nowej, lub ulepszonej technologii, produktu, procesu, usługi lub rozwiązania;
  • Research and innovation actions (RIA) – sekcja obejmuje 5 różnych tematów mających przyczynić się do zwiększenia skali działań, od prototypu po walidację produktu i replikację rynkową. Dodatkowo wspierane będą działania polegające na wdrożeniu pierwszego w swoim rodzaju zakładu produkcyjnego na skalę przemysłową i handlową na rynku europejskim;
  • Coordination and support actions (CSA) – obejmuje 2 tematy mające na celu przyczynienie się do utworzenia struktur społeczności interesariuszy, a także wspierania wizji technologicznych i zasięgu oraz rozpowszechniania i wykorzystywania wyników badań

 

Dla kogo?

W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy interesariusze ekosystemów i bioprzemysłu. Rozumiemy przez to: zarówno rolników jak i właścicieli dużych firm, a także organizacje badawcze oraz władze lokalne. 

 

Zasady konkursu

Wnioski przyjmowane będą od 26 kwietnia do 20 września 2023 roku.  

Wnioski składać można drogą elektroniczną za pomocą generatora online.

Maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju planowanego przedsięwzięcia i wynosi:

  • 100 % dla Research and innovation action;
  • 70 % dla Innovation action;
  • 100% Coordination and support action.

Listę wniosków, którym przyznano dofinansowanie, poznamy najpóźniej do końca lutego 2024 r.  Umowy o dofinansowanie z wybranymi zespołami projektowymi zostaną podpisane najpóźniej do końca maja 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na tej stronie.

 

Komentarz PwC

Gospodarka obiegu zamkniętego jest obszarem, w którym wciąż jest dużo miejsca na innowacje. Zmniejszenie zużycia surowców pozwala nie tylko na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, ale przekłada się na mniejsze koszty produkcji. Tego typu innowacje wpisują się również w polityki ESG prowadzone przez przedsiębiorstwa. 

Zachęcamy wszystkie podmioty zainteresowane omawianym konkursem, lub innymi formami wsparcia gospodarki obiegu zamkniętego, efektywnością energetyczną i innymi kwestiami środowiskowymi to kontaktu z pracownikami zespołu Pomocy Publicznej PwC. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania w tym zakresie.