Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął niedawno nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, co pozwoli zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

 

Na co?

Nabór przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. 

Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru. 

Infrastruktura tankowania wodoru objęta finansowaniem będzie wykorzystywać co najmniej niskoemisyjny wodór w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz zmieniającego Rozporządzenie (UE) 2019/2088 r. 

 

Do kiedy?

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji można składać od 3 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

 

Dla kogo?

O wsparcie w ramach konkursu mogą się ubiegać:

  • przedsiębiorcy;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • wspólnoty mieszkaniowe;
  • spółdzielnie; 
  • rolnicy indywidualni.

 

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych budowy lub przebudowy ogólnodostępnych stacji wodoru.

Budżet na realizację konkursu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi ponad 10 mln PLN.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani powyższym konkursem Zespół Pomocy Publicznej PwC z chęcią przybliży Państwu jego szczegóły, jesteśmy również w stanie wesprzeć Państwa przedsiębiorstwo w procesie aplikowania i rozliczania tego typu środków.