Po kilkunastu miesiącach oczekiwania, 1 czerwca b.r. Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dla Polski o wartości 35 mld euro. Środki pochodzą z Funduszu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności i jest to część szerszej inicjatywy NextGenerationEU, która wspiera inwestycje i reformy we wszystkich krajach UE.

 

Jakie obszary wsparcia obejmie KPO?

KPO obejmie pięć kluczowych obszarów wsparcia takich jak: Odporność i konkurencyjność gospodarki, Zieloną energię i zmniejszenie energochłonności, Transformację cyfrową, Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz Zieloną, inteligentną mobilność. 

Co kryje się w ramach poszczególnych obszarów dla przedsiębiorców? Poniżej zaledwie kilka przykładów:

 

Obszar

Przykłady działań

Obszar 1: Oporność i konkurencyjność gospodarki

 • Przyspieszenie robotyzacji, cyfryzacji i innowacji
 • Stworzenie warunków dla gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
 • Wzmocnienie współpracy między sektorem nauki oraz przemysłem
 • Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją

Obszar 2: Zielona energia    i zmniejszenie energochłonności

 • Czyste powietrze i efektywność energetyczna
 • Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii
 • Poprawa warunków dla rozwoju technologii wodorowych oraz innych gazów zdekarbonizowanych
 • Ułatwienie realizacji obowiązku oszczędzania energii przez przedsiębiorstwa energetyczne
 • Wsparcie inwestycji morskich farm wiatrowych

Obszar 3: Transformacja cyfrowa

 • Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych i dostarczania usług cyfrowych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie

Obszar 4: Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

 • Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych

Obszar 5: Zielona, inteligentna mobilność

 • Wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska
 • Zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego

 

 

W jakiej formie i na jakiej wielkości wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

35 mld euro środków z KPO zostanie rozdysponowane w dwóch formach: dotacji, na które przeznaczono 23,9 miliarda euro oraz preferencyjnych pożyczek o wartości 11,5 miliarda. Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu KPO musi być przeznaczoną na cele klimatyczne (42,7% środków) oraz na transformację cyfrową (20,85%) środków.

Wśród celów klimatycznych wylicza się m.in. dekarbonizację polskiej gospodarki poprzez zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym Polski (m.in. finansowanie dla morskich farm wiatrowych), efektywność energetyczną gospodarki oraz niezależność dostaw energii w Polsce. Transformacja cyfrowa z kolei obejmie inwestycje w zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu, cyfryzację usług publicznych, sprzęt informatyczny dla szkół, umiejętności cyfrowe i cyberbezpieczeństwo.

 

Kiedy możemy spodziewać się uruchomienia pierwszych konkursów?

Pierwsze transze środków spodziewane są jesienią 2022 roku. W IV kwartale można się zatem spodziewać ogłoszenia pierwszych konkursów. Planowane wsparcie w ramach KPO dostępne będzie do 31 sierpnia 2026 roku.

***

Zespół State Aid PwC stale monitoruje sytuację związaną w uruchomieniem KPO i zachęcamy Państwa do skorzystania z tych środków. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.