English

 

Podczas posiedzenia sejmu 15 maja przyjęto nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jednym z jej istotnych założeń jest utworzenie Społecznego Funduszu Klimatycznego. Fundusz będzie wspierał podmioty zagrożone ubóstwem energetycznym m.in. małych przedsiębiorców.

 

Ustanowienie funduszu jest zgodnie z zamiarem Unii Europejskiej, aby Państwa członkowskie wspierały najsłabsze podmioty w trakcie trwającej transformacji energetycznej. 

Fundusz umożliwi nie tylko finansowanie inwestycji w sektor energetyczny, ale również wsparcie finansowe odbiorców energii najbardziej zagrożonych ubóstwem energetycznym. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację celów Funduszu to 50 miliardów złotych. 

Środki te będą dostępne od 2026 roku

Zachęcamy podmioty z sektora MŚP do śledzenia dalszych informacji na temat wsparcia w zakresie energetyki. Dotychczasowe programy wsparcia skierowane były w głównej mierze do większych podmiotów. Podczas gdy problem wysokich cen nośników energii dotyka wszystkich przedsiębiorców.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat dostępnych i planowanych do uruchomienia form wsparcia w zakresie energetyki, zachęcamy do kontaktu z pracownikami zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania w tym zakresie.