Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, Inteligentna maszyna do zbierania jabłek, Inteligentny dyspozytor korespondencji oraz Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej, to 4 obszary tematyczne na które można uzyskać wsparcie w niedawno ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) IV konkursie INFOSTRATEG. Nabór potrwa do 18 sierpnia 2022 r., a planowany budżet konkursu to 190 mln zł. 

 

Dla kogo?

Wsparcie w ramach konkursu skierowane jest do szerokiego grona podmiotów takich jak: 

  • jednostek naukowych, 
  • przedsiębiorstw (dużych i z sektora MŚP),
  • konsorcjów złożonych z jednostek naukowych (maksymalnie 3 podmioty),
  • konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw (maksymalnie 3 podmioty),
  • konsorcjów złożonych z przedsiębiorstwa oraz jednostek naukowych (maksymalnie 3 podmioty).

Utworzenie konsorcjum nie jest obowiązkowe, a więc o wsparcie mogą aplikować pojedyncze podmioty, jednak współpraca między dwoma podmiotami pozwoli na uzyskanie dodatkowych punktów w trakcie oceny merytorycznej. 

 

Obszary tematyczne

Konkurs obejmuje cztery obszary tematyczne:

  • Temat 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy,
  • Temat 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek,
  • Temat 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji,
  • Temat 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym).

W ramach poszczególnych obszarów tematycznych podmioty aplikujące mogą dofinansować realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych, ale tylko dwa ostatnie typy prac są obligatoryjne. 

 

Budżet konkursu

Budżet całego konkursu to 190 mln zł. Dodatkowo, każdy z tematów ma przypisaną również swoją własną alokację:

 

Nazwa tematu

Alokacja

Temat 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy

30 mln zł

Temat 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek

100 mln zł

Temat 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji

30 mln zł

Temat 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej

30 mln zł

 


Konkurs przewiduje podział każdego projektu na trzy obligatoryjne Fazy, z czego każda kończy się oceną NCBiR oraz rekomendowaniem/brakiem rekomendacji projektu do realizacji kolejnych etapów. Fazy różnią się od siebie dopuszczalnym rodzajem badań. W Fazie 1 możliwa jest realizacja zarówno badań podstawowych, badań przemysłowych, jak i prac rozwojowych. W Fazie 2 i 3 dopuszczalne są badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe. W Fazie 3 dodatkowo możliwa jest realizacja tzw. prac przedwdrożeniowych.

Dofinansowanie przedsiębiorstw może wynieść 25-80% poniesionych kosztów kwalifikowanych prac badawczych, w zależności od rodzaju realizowanych badań, do nawet 90% dla prac przedwdrożeniowych. Maksymalne wsparcie dla poszczególnych faz w ramach pojedynczego projektu może wynieść jednak nie więcej niż:

 

Nazwa tematu

Faza 1

Faza 2

Faza 3

RAZEM

Temat 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy

3 mln zł

4 mln zł

3 mln zł

10 mln zł

Temat 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek

10 mln zł

20 mln zł

10 mln zł

40 mln zł

Temat 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji

3 mln zł

4 mln zł

3 mln zł

10 mln zł

Temat 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej

3 mln zł

4 mln zł

3 mln z

10 mln zł

 

Komentarz PwC

INFOSTARTEG to kolejny program strategiczny, który zakłada realizację prac badawczo – rozwojowych w projekcie etapami. Oznacza to, że przez cały okres realizacji projektu podmioty rywalizują pomiędzy sobą, a do dofinansowania w ramach Fazy 3 wybierane są najbardziej innowacyjne i przemyślane rozwiązania. Podobną formułę ma konkurs „Nowe technologie w zakresie energii II” otwarty do 30 czerwca br., o którym pisaliśmy tutaj

Termin składania wniosków może wydawać się odległy, jednakże z uwagi na konieczność dobrania zespołu projektowego, ułożenia agendy badawczej czy znalezienia partnerów do projektu (np. zawiązania konsorcjum, aby uzyskać dodatkowe punkty), warto rozpocząć prace już teraz. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani powyższym konkursem i współpracą z naszym zespołem, serdecznie zapraszamy do kontaktu.