Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. planuje uruchomić nowy projekt grantowy o nazwie "Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP". Projekt będzie wspierał mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce w zakresie transformacji cyfrowej. Ma to zwiększyć konkurencyjność tych podmiotów na rynku. 

 

Projekt umożliwi sfinansowanie dwóch rodzajów kosztów. Pierwsze z nich - dominujące, stanowią kosztową stronę obligatoryjnej części wniosku. Zaliczyć do nich można koszt pozyskania wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych oraz usługi chmurowe, takie jak SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS. Drugi rodzaj kosztów, odpowiadających fakultatywnej części wniosku, stanowią koszty uzupełniające, do których można zaliczyć m.in. koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych, koszty szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii oraz koszty niezbędnych środków trwałych.

Projekt opierać się będzie na trzech filarach zapewniając kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej:

 • Filar pierwszy - doradztwo. Filar ten, z pomocą doświadczonych ekspertów pozwoli na identyfikację potencjału cyfrowego i możliwości jego wykorzystania. Efektem prac będzie spersonalizowana strategia cyfrowa, dostosowana do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w jakiej działa. 
 • Filar drugi - granty na sfinansowanie transformacji. Filar obejmuje wsparcie dotacyjne procesu transformacji cyfrowej. Część grantowa będzie wspierać kluczowe obszary transformacji cyfrowej:
  • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa,
  • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem,
  • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych,
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe,
  • Cyberbezpieczeństwo,
  • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.
 • Filar trzeci - promocja i upowszechnianie idei transformacji cyfrowej. Filar ma na celu podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności pracowników sektora MŚP w zakresie transformacji cyfrowej.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do polskich przedsiębiorców z sektorów:

 • przemysłu,
 • produkcji,
 • usług na rzecz przemysłu.

Minimalna wartość grantu to 40 000 euro, a maksymalna 200 000 euro. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów netto projektu.

Zachęcamy wszystkie jednostki chcące podnieść poziom dojrzałości cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej do kontaktu z ekspertami Zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczącego tego naboru lub przedstawimy inne mechanizmy wsparcia z tego zakresu.