Mimo, że prace nad nowym budżetem UE wciąż trwają, przedsiębiorcy w okresie przejściowym będą mogli liczyć na wsparcie instytucji dysponujących albo budżetem krajowym albo oszczędnościami wygenerowanymi w trakcie trwania konkursów w latach 2014 - 2020.

Taką też informację ogłosiło wczoraj Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które wciąż dysponuje sporym budżetem na 2021 rok w ramach popularnego konkursu Szybka Ścieżka. Na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przewidziane jest 300 mln złotych, a wnioski można będzie składać do 4 maja 2021 roku. Oprócz funduszy unijnych, NCBR ogłasza również konkursu w ramach środków krajowych i tego przykładem jest konkurs Infostrateg z terminem składania wniosków wyznaczonym na 26 lutego 2021 roku oraz budżetem 60 mln złotych. 

Kolejną instytucją dysponującą pokaźnym budżetem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Ta instytucja wspiera wyłącznie małe i średnie firmy. Konkurs, który jest bardzo popularny i widnieje w harmonogramie na kolejny rok to Badania na rynek z budżetem 500 mln złotych. Wnioski do tego konkursu można składać do 17 lutego 2021 roku.

Pozostałe konkursy widniejące w harmonogramie Programu Inteligentny Rozwój to Design dla przedsiębiorców, Granty na Eurogranty czy też Go to Brand.