Wszystkie Programy Regionalne dla Polski, w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, których jest 16 (każde województwo ma własny program), otrzymały już akceptację ze strony Komisji Europejskiej (KE). 

 

Wartość unijnego wsparcia przeznaczonego dla polskich regionów to ponad 33 mld euro. 

7 grudnia - jako ostatnie - przyjęte zostały poniższe programy regionalne:

 • Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 1,84 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 0,91 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 1,3 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – 1,75 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – 1,46 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1,69 mld euro

Wcześniej zakończyły się negocjacje z KE dotyczące pozostałych programów regionalnych:

 • Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska* 2021-2027 – 2,31 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Łódzkiego* 2021-2027 – 2,74 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Małopolski* 2021-2027 – 2,69 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Śląskiego* 2021-2027 – 5,14 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Wielkopolski* 2021-2027 – 2,15 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1,79 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 2,43 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 2,1 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 2,27 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – 0,97 mld euro 

*W ramach programów regionalnych, które będą wdrażane w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, pięć województw (śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie) w swoich budżetach będzie posiadać również środki finansowe, które pochodzą z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Środki europejskie w ramach programów regionalnych mają zostać przeznaczone m.in. na wsparcie projektów dotyczących rozwoju innowacyjnych produktów, usług oraz technologii, infrastruktury badawczo-rozwojowej, cyfryzacji, termomodernizacji, OZE, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego, turystyki, opieki zdrowotnej, przedszkoli, szkół, szkolnictwa, a także aktywizacji zawodowej i społecznej.

Z Umowy Partnerstwa,  zawartej w czerwcu przez rząd RP i KE, wynika, że Polska pozyska z funduszy europejskich ok. 76 mld euro, co czyni ją największym beneficjentem unijnej polityki spójności na lata 2021-2027.  44 proc. wynegocjowanego budżetu otrzymają wszystkie województwa na realizację powyższych programów regionalnych.

W związku z akceptacją programów regionalnych przez KE, możliwe, że już w I półroczu 2023 r. ogłaszane będą pierwsze konkursy przez poszczególne województwa.