W ostatnim czasie zostały uruchomione pierwsze nabory wniosków w ramach Funduszu Modernizacyjnego (Fundusz). W ramach Funduszu można już aplikować m.in. o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus” (Program - Renowacja).

 

W ramach Funduszu można już aplikować m.in. o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus” (Program - Renowacja).

 

Kluczowe informacje

Celem Programu Renowacja jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez zoptymalizowane inwestycje ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej.

Wsparcie udzielane jest na realizację prac modernizacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali, umożliwiające zmniejszenie zużycia energii końcowej o minimum 30% względem stanu przed modernizacją. Konieczne jest, aby zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej po modernizacji wynosiło maksymalnie 85 kWh/(m2*rok).

 

Beneficjenci

Odbiorcami w obrębie Programu - Renowacja są:

  • spółdzielnie mieszkaniowe, 
  • wspólnoty mieszkaniowe
  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i 
  • spółki prawa handlowego (w których JST posiada 100% udziałów/akcji i które zostały powołane są do realizacji zadań własnych JST). 

Wysokość wsparcia i terminy dla programu - Renowacja:

  • Dotacja: 10 - 30% kosztów kwalifikowanych (w zależności od przedsięwzięcia).
  • Minimalna wartość projektu wynosi  250 tys. PLN.
  • Budżet konkursu pilotażowego: do 10 mln PLN.
  • Terminy dla konkursu pilotażowego: Wnioski wstępne można składać w trybie ciągłym do 31 marca 2022 r. Właściwe wnioski o dofinansowanie należy złożyć do 28 lutego 2023 r.
  • W przypadku uruchomienia właściwego konkursu, nabór będzie realizowany w trybie ciągłym (łączny budżet na poziomie 110 mln PLN). 

 

Komentarz

Konkursy realizowane w ramach Funduszu Modernizacyjnego to świetne źródło wsparcia inicjatyw ograniczających presję środowiskową w różnych sektorach. W sektorze mieszkalnictwa, zmniejszenie tej presji idzie w parze z działaniami mającymi na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z kosztami utrzymania i komfortem użytkowania lokali mieszkalnych. Udział w takim konkursie jest zatem z jednej strony działaniem na rzecz środowiska w drodze do realizacji unijnych celów, z drugiej, bardzo realnym i materialnym wsparciem dla jego beneficjentów. 

W naszej ocenie może być dobrym narzędziem wsparcia inwestycji dla JST, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz spółek prawa handlowego. W razie pytań i zainteresowania aplikowaniem do programu zapraszamy do kontaktu.

W obecnej perspektywie finansowej należy spodziewać się wielu działań i konkursów ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie śladu węglowego.  

W najbliższych miesiącach spodziewamy się uruchomienia kolejnych naborów, w tym w ramach programu “Elektroenergetyka inteligentna infrastruktura energetyczna” z budżetem wynoszącym 1 mld PLN. Wspomniany program oferował będzie dotacje dla operatorów systemu dystrybucyjnego na inwestycje związane z dostosowaniem infrastruktury energetycznej, infrastruktury telekomunikacyjnej, czy przeznaczone na nabycie oprogramowania lub infrastruktury IT. Zachęcamy do kontaktu z nami, by pozostać na bieżąco z wiadomościami odnośnie Funduszu Modernizacyjnego.