16 sierpnia 2022 r. na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej został opublikowany ramowy harmonogram naborów przewidzianych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) dla Polski.

 

Czym jest KPO?

KPO dla Polski, to środki o wartości 35 mld EUR, które zostaną rozdysponowane w dwóch formach: 

 • dotacji, na które przeznaczono 23,9 miliarda EUR oraz 
 • preferencyjnych pożyczek o wartości 11,5 miliarda EUR. 

W ramach KPO zaplanowano wsparcie w następujących obszarach:

 • Odporność i konkurencyjność gospodarki, 
 • Zieloną energię i zmniejszenie energochłonności, 
 • Transformację cyfrową, 
 • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, 
 • Zieloną, inteligentną mobilność.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w naszym wcześniejszym artykule.

 

Kiedy ruszają nabory?

Uruchomienie pierwszych konkursów w ramach KPO zostało zaplanowane już w II półroczu 2022 r. Kolejne konkursy odbędą się w I półroczu 2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wskazało również nabory, które będą realizowane w sposób ciągły.

Wśród konkursów zaplanowanych na II półrocze 2022 r., skierowanych do przedsiębiorców, znajdziemy działania realizowane w następujących obszarach:

 • A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach - duże przedsiębiorstwa - konkurs dla zamkniętego kręgu przedsiębiorstw, 
 • A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym (nabór planowany również w I kwartale 2023 r.),  
 • A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • B2.3.1 Budowa morskich farm wiatrowych (zamknięty krąg przedsiębiorstw),
 • C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

W I półroczu 2023 r. zaplanowane zostały m.in. nabory dotyczące następujących obszarów:

 • A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności - nabór skierowany do MŚP,
 • A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach - duże przedsiębiorstwa - konkurs otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw,
 • A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym,    
 • D3.2.1 Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją w Polsce API - przedsiębiorcy z sektora farmaceutycznego, chemicznego, wyrobów medycznych oraz jednostki naukowe i badawcze, podmioty spoza administracji (w tym organizacje pozarządowe).

Działania, dla których nabory będą realizowane w sposób ciągły to m.in.:

 • B.2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru - przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje badawcze, inne podmioty zainteresowane wykorzystaniem technologii wodorowych, w tym podmioty, które w wyniku rozstrzygnięcia naboru w mechanizmie IPCEI w obszarze Technologie i systemy wodorowe uzyskały pozytywną decyzję Komisji Europejskiej. 

 

Kto będzie dysponentem środków z KPO?

Za przeprowadzenie poszczególnych naborów będą odpowiedzialne instytucje wskazane w harmonogramie naborów. Poza Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zaangażowane w dystrybucję środków z KPO i przeprowadzenie naborów będą m.in.: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Nie są jeszcze znane dokładne daty ogłoszenia poszczególnych konkursów. 

Zespół Pomocy Publicznej PwC na bieżąco monitoruje sytuację związaną z uruchomieniem KPO. Zachęcamy Państwa do skorzystania z tych środków, a w razie jakichkolwiek pytań do kontaktu z nami.