Już teraz można składać fiszki projektowe w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” Mobilność Wojskowa (CEF 2). Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia polegające na dostosowaniu sieci TEN-T (tj. Transeuropejskiej Sieci Transportowej) do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania w ramach mobilności wojskowej.

 

Celem Instrumentu „Łącząc Europę” Mobilność Wojskowa jest dostosowanie odcinków sieci transportowych TEN-T do wymogów technicznych dotyczących wymiarów i zdolności w celu zaspokojenia potrzeb zarówno cywilnych, jak i obronnych. Warto podkreślić, że większość autostrad i dróg ekspresowych w Polsce zalicza się do sieci TEN-T.

Typy projektów przewidziane w naborze

  • Typ 1: projekty studyjne (okres realizacji 2-3 lata) LUB
  • Typ 2: projekty mieszane: 1) dokumentacja oraz roboty budowlane, lub 2) roboty budowlane (okres realizacji 4-5 lat).

Projekty muszą zakończyć się do 31 grudnia 2027 r.

Wnioskodawcy: zarządcy infrastruktury transportowej

Wysokość alokacji: 790 mln euro

Poziom wsparcia: do 50% kosztów kwalifikowanych

Minimalna/maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych/dofinansowania: brak (KE rekomenduje jednak, by wnioski o dofinansowanie obejmowały kwotę wsparcia nie mniejszą niż 1 mln EUR).

 

Etapy oceny projektów

 

Poziom krajowy

(Departament Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej + Sztab Generalny Wojska Polskiego)

Poziom UE
(Komisja Europejska)

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Nabór i ocena fiszek projektowych – preselekcja na poziomie krajowym 

Jest to etap naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w formie skróconej.

Nabór i ocena kompletnych wniosków o dofinansowanie – selekcja na poziomie krajowym


Jest to etap naboru i oceny kompletnych wniosków o dofinansowanie prowadzony dla projektów, których fiszki na etapie preselekcji uzyskały ocenę pozytywną.


Nabór i ocena kompletnych wniosków o dofinansowanie – selekcja na poziomie KE

 

Jest to etap naboru i oceny kompletnych wniosków o dofinansowanie prowadzony dla projektów, których wnioski na etapie selekcji na poziomie krajowym uzyskały ocenę pozytywną.

 

 

Terminy naboru:

  • Etap 1: 03.05.2023 r. do 02.06.2023 r.
  • Etap 2: do 10.07.2023 r.
  • Etap 3: do 21.09.2023 r.

 

Komentarz PwC

Instrument „Łącząc Europę” Mobilność Wojskowa to doskonała szansa na uzyskanie wsparcia dla projektu na przedsięwzięcie mające ważne znaczenie cywilno-wojskowe w kontekście sieci transportowej państw członkowskich UE.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy z Zespołem pomocy publicznej PwC, który wykorzystując swoje doświadczenie chętnie wesprze Państwa w procesie ubiegania się o wsparcie.