Rok 2024 może być bardzo owocny pod kątem pozyskania dotacji dla przedsiębiorstw działających w obrębie województwa dolnośląskiego, a to ze względu na planowane uruchomienie kilku konkursów oferujących wsparcie w formie dofinansowań dla sektorów: MŚP i dużych przedsiębiorstw. O jakie dofinansowanie dla firmy warto się postarać na Dolnym Śląsku w 2024 roku?

 

W szczególności na uwagę zasługują konkursy dla przedsiębiorców, którzy planują realizację projektów dotyczących prowadzenia badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Projekty powinny być innowacyjne i mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów, usług lub procesów produkcyjnych. Konkurs zostanie ogłoszony w styczniu 2024 r. przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Wnioski będzie można składać już od 15 lutego 2024 r., a sam nabór dla województwa dolnośląskiego zakończy się 19 marca. Będzie dodatkowy konkurs dedykowany wyłącznie powiatowi zgorzeleckiemu - ten zakończy się 26 marca. 

Konkursy regionalne na projekty B+R stanowią świetną alternatywę dla konkursów ogólnopolskich (np. Ścieżki SMART) i są doskonałym rozwiązaniem dla podmiotów, które chcą uniknąć szerokiej konkurencji na poziomie ogólnokrajowym. Dotychczasowe doświadczenia z regionalnych programów operacyjnych pokazują też, że konkursy te często różnią się kryteriami od tych krajowych, przez co są bardziej przystępne dla lokalnych przedsiębiorców, a środki przeznaczone na wsparcie nie są znacząco niższe niż te w konkursach o zasięgu ogólnokrajowym.

Kolejnym ciekawym kierunkiem możliwości pozyskania dotacji dla przedsiębiorców jest dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Fundusz ten powstał z myślą o wsparciu – odpowiednio do potrzeb – regionów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Środki z FST mają na celu zmniejszenie społeczno-gospodarczych kosztów transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu poprzez wspieranie dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji regionów objętych finansowaniem. Na Dolnym Śląsku środki te są dedykowane subregionowi wałbrzyskiemu, który od czasów likwidacji Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego od lat boryka się z problemami ekonomicznymi oraz społecznymi.

W ramach FST planowanych jest pięć konkursów, które mogłyby wesprzeć przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego. W ramach tych konkursów będzie można pozyskać środki na:

 

Działanie

Dla kogo

Typy projektów

Termin naboru

9.4 Transformacja gospodarcza

MŚP

 

wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego

8.02.2024 - 

28.03.2024

9.4 Transformacja gospodarcza

MŚP

"zielone" inwestycje MŚP czyli m.in. projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej i wsparcie dla MŚP w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)

06.02.2024 - 07.03.2024

9.4 Transformacja gospodarcza

MŚP, duże przedsiębiorstwa, jednostki naukowe

inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji zwiększających potencjał RSI

28.03.2024 - 25.04.2024

9.5 Transformacja środowiskowa

MŚP, duże przedsiębiorstwa

wsparcie OZE w ramach transformacji środowiskowej, w tym tworzenie magazynów energii. Te projekty będą m.in. wspierać inwestycje w alternatywne źródła energii, przebudowę sieci czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych

18.04.2024 - 10.05.2024

9.5 Transformacja środowiskowa

MŚP, duże przedsiębiorstwa

przebudowa sieci umożliwiająca odbiór energii z OZE

24.07.2024 - 26.08.2024

 

Jak my możemy Państwu pomóc? Pozyskujemy środki krajowe i te z Unii Europejskiej. Przechodzimy razem przez proces zdobycia dotacji oraz realizacji projektu. Dla naszych klientów wybieramy najkorzystniejsze i najbardziej adekwatne do planowanego przedsięwzięcia źródło finansowania, kompletujemy dokumentację i przygotowujemy wniosek wraz z załącznikami. A już w trakcie realizacji projektu trzymamy rękę na pulsie w kwestiach formalnych i dotrzymywania terminów. 

Jeżeli zainteresował Państwa któryś ze wspomnianych w artykule programów, zapraszamy do kontaktu.