W wykazie prac legislacyjnych ukazał się komunikat informujący o kolejnej turze rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych, tym razem za I półrocze 2024 r.


Nabór do programu ma ruszyć już w sierpniu 2024 r. A sama pomoc ma zostać wypłacona do 20 grudnia 2024 r. W zakresie większej ilości szczegółów zapraszam na naszą dedykowaną stronę internetową, która choć dotyczy poprzedniej tury to daje obraz tego jak program może wyglądać po finalnym jego zatwierdzeniu.