Jednym z najpopularniejszych konkursów będzie tzw. „Szybka Ścieżka”, która umożliwia pozyskanie bezzwrotnej dotacji na realizację projektu B+R niezależnie od branży w jakiej działa przedsiębiorca. W 2020 roku przewidziane są dwie rundy konkursu trwające od lutego do czerwca, a następnie od sierpnia do września. Tak jak do tej pory – możliwe jest aplikowanie w ramach konsorcjów. Alokacja w ostatnim roku bieżącej perspektywy wynosić będzie aż 1,2 mld PLN w pierwszej turze. Budżet w drugiej turze uzależniony będzie od wyników pierwszego konkursu.

GameINN już dostępny

Dodatkowo w listopadzie oraz grudniu 2019 roku rozpoczną się również nabory w dla dedykowanych branż: urządzeń grzewczychinnowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska oraz sektora gier wideo (GameINN). Więcej informacji...

Wsparcie w w infrastrukturę B+R

Nowe nabory wniosków o dofinansowanie zostaną uruchomione w równie popularnym wśród przedsiębiorców Działaniu 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych (tzw. CBRów) poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Dotacje dla MŚP

Podmioty należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą liczyć również na wsparcie wydatków inwestycyjnych związanych z wdrożeniem wyników prac B+R w ramach konkursów „Badania na rynek” oraz „Kredyt na innowacje technologiczne”. Koszty kwalifikowane obejmują m.in. zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów czy też zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej. Konkursy te stanowią więc bardzo przystępną formę bezpośredniego wsparcia planowanych inwestycji.

Niestety nie ma co liczyć na programy regionalne - w tym konkursach w większości przypadków alokacja jest wyczerpana dla przedsiębiorców, więc tylko nieliczni i w wybranych województwach będą mogli skorzystać z programów dla swojego województwa.