English

 

Od kwietnia do października przyszłego roku Japonia będzie gościć światową wystawę EXPO 2025. Wydarzenie zorganizowane zostanie w Osace, ważnym ośrodku przemysłowym oraz porcie. Co ciekawe będzie to już druga wystawa EXPO w tym mieście (pierwsza odbyła się w 1970 roku).


Organizatorzy Expo spodziewają się 170 uczestników (161 krajów i regionów oraz 9 organizacji międzynarodowych). Według prognoz wystawę odwiedzić może nawet 28 milionów gości.

Tak duże wydarzenie stanowi również fantastyczną platformę do promocji swoich produktów i usług przez firmy. Aby ułatwić podmiotom z sektora MŚP udział w tej wystawie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi nabór, który umożliwi sfinansowanie nawet 50% kosztów takiego wyjazdu.

 

Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone będzie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność w ramach sektora, który będzie promowany na Polskim pawilonie, tj.: Sektor medyczny i farmaceutyczny; Sektor budowy i wykańczania budowli; Sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki; Sektor zielonych technologii (OZE, GOZ); Sektor IT/ICT; Sektor przemysłu kreatywnego/gaming; Sektor kosmetyczny; Sektor spożywczy; Sektor pojazdów szynowych.

 

Na co?

W ramach naboru wspierane będą działania o charakterze promocyjnym ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych.

PARP w ogłoszeniu konkursowym wskazał pięć możliwych do realizacji w ramach projektów typów działań:

  1. udział wnioskodawcy w charakterze wystawcy w wydarzeniach targowych wskazanych w Programie promocji; 
  2. wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w wydarzeniach targowych w charakterze zwiedzającego lub seminariach/konferencjach branżowych w czasie trwania misji odbywających się na rynkach docelowych wskazanych w Programie promocji, tj. Japonia, Korea Południowa, Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Kambodża; 
  3. kampanie promocyjne ukierunkowane na rynki docelowe wskazane w Programie promocji; 
  4. misja wyjazdowa na Polsko-Japońskie Forum Eksportowe (20.05.2025 r.); 
  5. misja wyjazdowa na Polsko-Japońskie Forum Inwestycyjne (30.09.2025 r.).

 

Na jakich zasadach?

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą od 28 maja do 19 czerwca 2024 roku.

Na realizację konkursu przeznaczono 100 mln zł.

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych.

Organizator nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej wartości projektów.

Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje:

  1. koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie;
  2. koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych, w tym misjach na fora gospodarcze (wg stawki jednostkowej);
  3. koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej ukierunkowanej na rynki docelowe wskazane w Programie promocji;
  4. koszty pośrednie (7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu).

 

Komentarz PwC

Poszukiwanie nowych perspektywicznych rynków zbytu jest niezwykle istotne, zwłaszcza dla sektora MŚP. Rynki Azji wschodniej z racji ich demografii, potencjału ekonomicznego mogą być niezwykle ciekawe dla Polskich firm. W ramach wskazanych w konkursie obszarach działalności Polscy przedsiębiorcy odnoszą coraz większe międzynarodowe sukcesy. Warto skorzystać z możliwości znacznej redukcji kosztów takiej promocji, poprzez udział w konkursie grantowym. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w programie, zapraszamy do kontaktu.