Projekt TARGET-X jest finansowany z programu Horyzont Europa i ma postawiony ambitny cel, którym jest przyspieszenie cyfrowej transformacji kluczowych branż, takich jak energia, budownictwo, motoryzacja oraz produkcja i robotyka. W ramach TARGET-X  realizowany jest obecnie konkurs FSTP (wsparcie finansowe dla stron trzecich)/Open Call #2, w którym dotacji mogą podlegać projekty związane z technologią 5G.

 

Rozpoczęcie konkursu miało miejsce 6 grudnia 2023, a wnioski można składać do 28 lutego 2024 r. W ramach II edycji Projektu TARGET-X Komisja Europejska przewiduje, że w otwartym konkursie zostanie przyznane 3 mln 840 tys. euro dofinansowania dla nawet 64 podmiotów

Aplikowanie możliwe jest w dwóch formach tj. formie indywidualnej (MŚP, Uniwersytet, Organizacje badawczo-technologiczne typu Research & Technology Organisation) lub mikrokonsorcjum (dwa podmioty, przykładowo: 2 MŚP, MŚP + Uniwersytet, MŚP + RTO, MŚP + duże przedsiębiorstwo). W przypadku aplikacji indywidualnej możliwe jest pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 60 tys. euro, z kolei mikrokonsorcjum może otrzymać łącznie do 120 tys. euro.

W ramach konkursu możliwe będzie aplikowanie o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych dotyczących demonstracji. Projekty muszą dążyć do osiągnięcia 7. poziomu gotowości technologicznej TRL. Działania kwalifikujące się do wsparcia finansowego w ramach konkursu mogą dotyczyć aż 44 tematów związanych z zastosowaniem i rozwojem technologii 5G w następujących obszarach:

  • Ramy oceny metodologicznej 

Przykładowe tematy: Analiza techniczno-ekonomiczna przemysłowych przypadków użycia 5G, Ocena cyklu życia przemysłowych przypadków użycia 5G

  • Edge robotics

Przykładowe tematy: Robotyka do noszenia, Skanowanie 3D obiektów wielkoskalowych za pomocą mobilnych manipulatorów.

  • Cloud production 

Przykładowe tematy: Rozwiązania lokalizacyjne oparte na bezprzewodowych sieciach 5G/6G dla produkcji, Jednoczesne bezprzewodowe przesyłanie informacji i mocy - SWIPT dla inteligentnych czujników w produkcji.

  • Energia

Przykładowe tematy: Energooszczędne rozwiązania przemysłowe, Rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju energii oparte na danych w sektorach równoległych, takich jak budynki i elektromobilność.

  • Automotive

Przykładowe tematy: Porównanie wydajności usług świadczonych w internecie brzegowym i publicznym, Metodologia generowania cyfrowych bliźniaków na potrzeby bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o informacje o pojazdach w czasie rzeczywistym.

  • Budownictwo

Przykładowe tematy: Automatyzacja procesów przy montażu wielkogabarytowym wspierana przez 5G, Jednostka sterująca z możliwością modernizacji do automatyzacji maszyn budowlanych.

  • Ewolucja technologii poza 5G

Przykładowe tematy: Mapowanie ciepła w pomieszczeniach, Narzędzie do zautomatyzowanych i systematycznych pomiarów wydajności sieci na wielu urządzeniach.

Pełna lista wszystkich 44 tematów jest dostępna tutaj.

Proponowane działania muszą spełniać następujące kryteria:

1. Projekty muszą dotyczyć testów wydajności, wdrażania technologii lub rozwiązań zorientowanych na dostawców technologii. Przypadki użycia technologii/rozwiązań muszą mieć zastosowanie tylko do jednego tematu w obszarze następujących sektorów: produkcja, energia, motoryzacja, budownictwo lub innych tematów dotyczących rozwoju nowych urządzeń/rozwiązań takich jak ewolucja technologii poza 5G czy ramy oceny metodologicznej.

2. Dążyć do osiągnięcia 7. poziomu gotowości technologicznej (7. TRL), czyli demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych.

W przypadku firm nastawionych na zysk wysokość dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowanych niezbędnych do realizacji projektu. W ramach projektu można sfinansować koszty personelu, koszty podwykonawstwa (max 20 %), koszty podróży, zakwaterowanie, koszty wyposażenia, koszty pozostałych towarów, robót i usług i inne koszty w zależności od wybranego tematu. 

Projekt TARGET-X to inicjatywa, która ma na celu wzmocnienie ważnych sektorów gospodarki w Europie poprzez integrację 5G i 6G, przyspieszając cyfrową transformację. W ramach projektu zostaną utworzone stanowiska testowe na dużą skalę, a nowe funkcje 5G/6G zostaną zintegrowane i zweryfikowane w istniejących stanowiskach testowych. To kolejny krok w kierunku przyszłości, w której technologia mobilna będzie jeszcze bardziej zaawansowana i dostosowana do potrzeb różnych branż. 

Dla podmiotów z branży produkcyjnej, energetycznej, motoryzacyjnej, budownictwa jest to obszar, którym z pewnością warto się zainteresować. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy krok po kroku wyjaśnią Państwu zasady i aplikowania oraz pomogą zweryfikować kwalifikowalność planowanych przedsięwzięć.