Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o wydłużeniu terminu naboru wniosków w ramach dwóch konkursów mechanizmu IPCEI tj.:
a) FENG.02.10-IP.01-001/23 w Działaniu 2.10 IPCEI (innowacje w zakresie technologii baterii) oraz 
b) FENG.03.03-IP.01-001/23, Działanie 3.3 IPCEI wodorowy (innowacje w zakresie technologii wodorowej).

 

Zakończenie przyjmowania wniosków w obu konkursach nastąpi 30 czerwca 2023 r. Wydłużenie terminów związane jest z czasem oczekiwania na odpowiedź Komisji Europejskiej w zakresie istotnych kwestii dotyczących naboru. Nowe terminy zamknięcia konkursów zostały już zaktualizowane w dokumentacji konkursowej: regulaminach wyboru projektów oraz do ogłoszeniach o konkursie.  

IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest) to mechanizm finansowy wspierający politykę gospodarczą i politykę konkurencji Unii Europejskiej. Głównym celem IPCEI jest zbudowanie niezależności Europy w strategicznych dla jej rozwoju łańcuchach wartości i wzmocnienie potencjału europejskiego w odniesieniu do globalnej konkurencji. instrument, który umożliwia finansowanie projektów przez państwa członkowie z ich budżetów.

Mechanizm IPCEI nie jest powiązany z żadnym z unijnych funduszy na finansowanie projektów. Finansowanie projektów pochodzi od państw członkowskich UE z ich budżetów.

 

Komentarz PwC

Omawiane konkursy dotyczą perspektywicznych dla Polskiej gospodarki branż produkcji baterii oraz technologii wodorowych. Polska jest wiodącym producentem baterii w Europie, rośnie również ilość inwestycji w zakresie wykorzystania wodoru.

Firmy działające w tych branżach zachęcamy do zapoznania się z informacjami o naborach, i rozważania możliwości aplikowania o środki. Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać o omawianych w niniejszym artykule konkursach, lub innych formach wsparcia zachęcamy do kontaktu z pracownikami zespołu pomocy publicznej PwC.