Od 9 stycznia do 28 lutego przyszłego roku (lub do wyczerpania alokacji) przyjmowane będą wnioski w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Na realizację wszystkich trzech konkursów z tego zakresu NFOŚ przeznaczy blisko 200 000 000 złotych.

 

Konkursy podzielono w zależności od mocy ładowania, od 22 kW na jedną stację do ponad 150 kW. Umożliwiają one uzyskanie nawet 50% dofinansowania tego typu przedsięwzięć (procent dofinansowania uzależniony jest od mocy planowanej infrastruktury). 

Wraz ze wzrostem liczny aut elektrycznych na naszych ulicach rośnie również zapotrzebowanie na infrastrukturę do ich ładowania.

Wielu przedsiębiorców działających w branży usługowej, czy handlowej rozważa montaż tego typu ładowarek, aby uczynić swój lokal bardziej atrakcyjnym dla klientów. 

Dodatkowo zmiany regulacyjne będą wkrótce nakazywać tego typu inwestycje

Pomimo rosnącej dostępności tego typu urządzeń wciąż nie są to rozwiązania tanie. 

Dlatego przedsiębiorcy często zastanawiają się, w jaki sposób zmniejszyć koszty związane ze wsparciem elektromobilności.

 

Dla kogo?

O wsparcie w ramach programu ubiegać się mogą:

 • przedsiębiorcy;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • spółdzielnie; 
 • rolnicy indywidualni.

 

Do kiedy?

We wszystkich konkursach wnioski przyjmowane będą od 09.01.2023 r. do 28.02.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Na co i na jakich zasadach?

W zależności od konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektów:

1) Konkurs budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania:

 • umożliwia realizację projektów polegających na budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania.
 • poziom dofinansowania wynosi do 25% kosztów kwalifikowanych.

2) Konkurs  budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW:

 • umożliwia realizację projektów polegających na budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, lub przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW. 
 • wysokość dofinansowania wynieść może do 30% kosztów kwalifikowanych dla obu typów projektów przewidzianych w konkursie. Dofinansowanie może zostać zwiększone o dodatkowe 15% na zasadach określonych w regulaminie.

3) Konkurs budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW:

 • umożliwia realizację projektów polegających na budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, lub przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 150 kW.
 • wysokość dofinansowania wynieść może do 50% kosztów kwalifikowanych.

Co istotne każdy z konkursów nakłada limity na wnioskodawców, którzy uzyskali grant w ramach pierwszej edycji naboru wniosków.  Wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach naboru I i II nie może być większa, niż wskazano w limicie dla danego naboru. Limity dotyczą też wszystkich podmiotów powiązanych.

 

Komentarz PwC

Warto już dzisiaj rozważyć montaż tego typu stacji, zwłaszcza z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia.

Zespół Pomocy Publicznej PwC z chęcią przybliży Państwu szczegóły dotyczące ogłoszonych konkursów, jesteśmy również w stanie wesprzeć Państwa przedsiębiorstwo w procesie aplikowania i rozliczania tego typu środków.

Raz jeszcze chcielibyśmy podkreślić, iż uwagi na krótki termin na składanie wniosków, jak również możliwość wcześniejszego zakończenia konkursów w przypadku wyczerpania alokacji warto już dziś rozważyć możliwość ubiegania się o tego typu wsparcie. 

Skompletowanie załączników niezbędnych do aplikowania (zarówno technicznych, jak i tych dotyczących kondycji finansowej aplikującego) może potrwać, dlatego warto już teraz rozpocząć proces przygotowania wniosku aplikacyjnego.