Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
* }

COVID-19 | Tarcza Antykryzysowa rozwiązania dla pracodawców i pracowników

Sejm przyjął rządowy projekt specustawy dotyczącej przeciwdziałania skutkom wirusa COVID-19, czyli tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zawiera on szereg rozwiązań, których celem jest wsparcie przede wszystkim pracodawców i pracowników (w tym osób samozatrudnionych oraz świadczących pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne) w radzeniu sobie z potencjalnym zagrożeniem, jakim jest spowolnienie gospodarcze w wielu branżach wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Jednym z założeniem zmian jest przedłużenie, odroczenie lub zawieszenie poboru danin publicznych, co ma pozwolić na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw.

COVID-19 | Przedłużone terminy ważności dokumentów

W dniu 27 marca 2020 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

COVID-19 | Szczegóły tarczy antykryzysowej

Projekt pakietu działań antykryzysowych tzw. tarczy antykryzysowej we wtorek trafi pod obrady rządu, a w czwartek ma zająć się nim Sejm. Zgodnie z zapowiedziami obejmuje szereg mechanizm o charakterze bezpośredniego wsparcia oraz wiele odroczemń lub zawieszeń części obowiązków dla przedsiębiorców.

COVID-19 | Pakiet antykryzysowy a obowiązujące terminy podatków

18 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej, w ramach którego omówiony został pakiet antykryzysowy, który ostatecznie został nazwany Tarczą Antykryzysową. Pakiet pomocowy przygotowany przez Rząd ma wspomóc polskich przedsiębiorców zmagających się z efektami epidemii koronawirusa w Polsce. Na ten moment nie jest jednak jasne, czy zostaną wprowadzone przepisy dotyczące kwestii przedłużenia terminów na składanie poszczególnych deklaracji / informacji podatkowych.

COVID-19 | Wykonywanie czynności kontrolnych przez organy podatkowe w czasie zagrożenia epidemicznego

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, wykonywanie czynności kontrolnych przez władze skarbowe jest wyjątkowo utrudnione. Z drugiej strony ograniczeniu podlega również aktywność podatników, którzy z uwagi na utrudnienie funkcjonowania zakładu pracy i konieczność podejmowania przez personel pracy zdalnej nie są w stanie odpowiednio obsłużyć procesu kontroli.

COVID-19 | Alert imigracyjny

Od 12 marca 2020 roku na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzeniającym się korona- wirus SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19. (AKTUALIZACJA 27 marca 2020 r.)

COVID-19 | Jakie konsekwencje w zakresie… podatków pracowniczych

W ostatnim czasie szerokim echem odbijają się podejmowane na całym świecie działania, mające na celu ograniczenie skutków rozprzestrzeniania się groźnego wirusa, popularnie zwanego pod nazwą koronawirus. Świat biznesu reaguje na zagrożenie poprzez ograniczanie przemieszczania się osób, odwoływanie targów, kongresów i konferencji. Popularną formą zapobiegania szerzenia się wirusa jest ograniczanie kontaktów bezpośrednich oraz wzrost znaczenia form komunikacji mobilnej. Pracownicy często są kierowani do pracy zdalnej.

Koronawirus a realizacja umów handlowych

Realizacja wielu umów handlowych została lub, wskutek zakłócenia łańcucha dostaw, może zostać w przyszłości znacząco utrudniona pandemią choroby COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2. W tych okolicznościach zastosowanie standardowych zasad dotyczących niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań, w tym skuteczność klauzul przewidujących odszkodowania czy kary umowne za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań, może być ograniczone.

Koronawirus - co muszą wiedzieć pracodawcy?

W dniu 8 marca 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („ustawa koronawirusowa”). O czym musi wiedzieć pracodawca? Jakie prawa przysługują pracownikom? Poniżej prezentujemy listę zagadnień istotnych dla firm w obliczu rosnącego ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19.